Přeskočit na obsah

Dopad mobilování rodičů na péči o děti a jejich sociální a emoční vývoj

Tříčlenný tým australských odbornic (v čele Nicola Beamishová) z Monash University v Melbourne (stát Victoria) zkoumal, jaký dopad má používání mobilních počítačových přístrojů rodiči na péči o děti a jejich sociální a emoční vývoj. Systematický přehled autorek o důkazech publikoval odborný časopis Australasian Psychiatry.

Používání mobilního počítačového přístroje (dále pro zjednodušení jen chytrý telefon) se rychle stává sociálně přijatelným zvykem při vzájemném kontaktu. Dopad používání chytrého telefonu na sociální interakce, včetně těch mezi rodiči a malými dětmi, je nejistý. Cílem výzkumu autorek bylo popsat, syntetizovat a hodnotit důkazy stran používání chytrého telefonu rodiči, pečování o děti a jejich sociálního a emočního vývoje.

Bylo prohledáno sedm databází z oblasti lékařství a sociálních věd využitím klíčových slov a subjektů se vztahem k tématu výzkumu.

Osm studií splnilo zahrnující kritéria. Tato skupinka studií, ač různé kvality, dokazuje, že existují spojitosti mezi používáním chytrého telefonu rodiči, pozorností k pečování a změnami v chování dítěte. Epizody použití chytrého telefonu během rodičovských aktivit mohou být nikoli obvyklé a krátké, ale může to být značné rozptýlení, které redukuje vnímavost pečovatele vůči dětem.

Závěry: souhrn výzkumu naznačuje, že chytré telefony jsou spojeny se změněnou pozorností a vnímavostí vůči dětem ze strany jejich pečovatelů a mohou změnit interakce mezi pečovatelem a dítětem. Zatím nejsou důkazy o příčinnosti a diskutujeme o dopadech na vývoj dítěte. Byly zjištěny mezery ve znalostech vyžadující v budoucnu cílený výzkum.   

Zdroj: Beamish N, Fisher J, Rowe H. Parents’ use of mobile computing devices, caregiving and the social and emotional development of children: a systematic review of the evidence. Australasian Psychiatry. 2019;27(2):132–143.

Sdílejte článek

Doporučené