Přeskočit na obsah

Doporučení pro ECMO u COVID-19

Mezinárodní Organizace pro extrakorporální podporu životních funkcí ELSO připravila doporučený postup pro využití extrakorporální membránové oxygenace ECMO u nemocných s onemocněním COVID-19. Doporučení se vyslovují pro to, aby v souvislosti s epidemií se tato péče koncentrovala do stávajících ECMO center, a aby nevznikala centra nová.

Celkem je v České republice 72 přístrojů pro ECMO, u některých je ale zkušenost týmu minimální. Největší takové centrum je v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, kde je možné souběžně takto léčit až šest pacientů. Vedoucí centra, doc. Jan Bělohlávek, Ph.D., se na přípravě mezinárodních doporučení podílel.

„ECMO je pravděpodobně užitečné u pacientů s COVID-19 a postižením plic. Metoda by měla být poskytována centry, která s tím mají dost zkušeností. Jedna z hlavních informací v přijatých guidelines je, že epidemie není dobrá doba na to, učit se ECMO. Není to dobrý okamžik na to, rozšiřovat počet ECMO center,“ řekl v rozhovoru pro Medical Tribune a Minuty MT doc. Bělohlávek. Podle něj je za zkušené ECMO centrum považovat pracoviště, které přijme alespoň dvacet pacientů ročně. „Péče musí jít systematizovaným způsobem. V tom Česká republika udělala velký kus práce, strukturovaně se připravit na případnou vlnu infekce,“ dodává.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR rozhodla 13. března o rozšíření počtu poskytovatelů oprávněných zajišťovat implantace ECMO. „Upustili jsme od přísných opatření, podle kterých mohla mít ECMO nasmlouvána jen komplexní centra, pracoviště s kardiochirurgií a kardiologií. Uvolnili jsme kódy pro zavedení ECMO na sedm dalších pracovišť. Navázali jsme to na podmínku urgentního příjmu,“ uvedl před časem ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek.

Podle doc. Bělohlávka je na jednu stranu vhodné ocenit, že se pojišťovna snaží, aby byla péče i přístroje dostupné, zároveň je ale potřeba zajistit expertízu, a vytvořit síť. Koordinace intenzivní péče v Česku ale podle něj zatím funguje dobře.

Léčba ECMO umožňuje náhradu životních funkcí i v řádu měsíců, podle guidelines je však zapotřebí průkazu, že nemocnému skutečně přináší benefit. Pokud ani po 21 dnech není potvrzeno, že nemocný z této metody profituje, je možný návrat ke konvenční ventilaci. V případě nutnosti rozhodování o tom, komu z více pacientů tuto léčbu poskytnout, mají přednost mladší nemocní v jinak dobrém celkovém stavu a také pacienti z řad zdravotníků. Využití ECMO u nemocných ve vyšším věku s komorbiditami a selháním více orgánů má být ojedinělé.

ECMO by až na výjimky nemělo být zahajováno u pacientů, kteří jsou na mechanické plicní ventilaci déle než sedm dní. Renální selhání není kontraindikací zahájení ECMO.

ELSO vyzývá, aby všichni nemocní s COVID-19 léčení prostřednictví ECMO byli zaneseni v čase zahájení terapie do mezinárodního registru, přístupného z webových stránek společnosti.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.