Přeskočit na obsah

Doufejme, že svůj slib Vlastimil Válek splní

Vážení čtenáři,

také opakovaně podléháte klamu, že se zimou končí vše špatné a s jarem přichází lepší doba? Byla bych ráda, kdyby nám tento optimismus společně s MUDr. Petrem Šonkou vydržel. Na straně 9 doslova píše: „Ministerstvo zdravotnictví navýšilo pro rok 2023 počet rezidenčních míst v oboru všeobecného praktického lékařství o 50 %. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dodržel svůj slib z loňského roku, kdy avizoval, že všechna rezidenční místa ministerstvo přidělí těm oborům, které se potýkají s dlouhodobým personálním nedostatkem.“ Zní to trochu jako z jiné planety, ale na podpoře neustále podceňovaných oborů, tedy primární péče jak pro dospělé, tak pro děti a dorost, závisí stav českého zdravotního systému. Je opakovaně zjišťováno a publikováno, že silná primární péče šetří peníze v celém zdravotnickém rozpočtu. S nejnižším vynaloženým finančním objemem vykoná primární péče nejvyšší objem zdravotní péče, navíc má v ruce i nástroje preventivních opatření, čímž přispívá ke zlepšení zdravotního stavu české populace. Je tedy nejen v zájmu ministerstva, ale celého státu při hledání finančních rezerv zajistit budoucnost kvalitní primární péče. Podaří se přislíbené dotace vyčerpat?

V prvních týdnech tohoto roku, kdy ČR postihl nedostatek léků zejména pro respirační onemocnění, jsme mezi urgentními telefonáty na několik etap hovořili s náměstkem ministra Jakubem Dvořáčkem (str. 6–8). Neřešili jsme sílící epidemii (naštěstí už ne covid‑19), ale hodnotili jsme, jak česká zdravotní témata rezonovala Evropou za doby našeho předsednictví. Museli jsme smutně konstatovat, že není v ničích silách dotáhnout legislativní rámec Farmaceutické strategie pro Evropu do zdárného konce. Pravděpodobně se nezadaří ani za švédského předsednictví, možná ani do voleb do Evropského parlamentu. Avšak můžeme být hrdí, že například v péči o pacienty se vzácnými onemocněními patříme ke špičce EU. To potvrdila v rozhovoru i paní Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění (str. 34–36).

Blok diabetologických článků (str. 18–28) je uveden zamyšlením profesora Milana Kvapila, který navrhuje, aby neplatila jen Listina práv, ale i Listina povinností (byť by část diabetologů asi přišla o práci). Poslední technologické novinky představuje profesor Martin Prázný (str. 19–23) a profesorka Alexandra Jirkovská zdůrazňuje význam takřka život zachraňující podiatrické péče (str. 24–28).

Inovovanou Klinikou infektologie a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol nás provedl její přednosta Milan Trojánek (str. 30–32). Ortopedický seriál pokračuje Idiopatickou skoliózou (str. 37–42).

Možná ve své denní praxi oceníte poznatky profesora Petra Dítěte o gastroezofageálním refluxu (str. 43–45), docenta Ondřeje Urbana o screeningu karcinomu pankreatu (str. 55–57), docentky Debory Karetové o chronických žilních onemocněních (str. 58–60) nebo profesora Dalibora Pacíka o symptomech dolních močových cest (str. 63–68).

Ještě bych ráda upozornila na blok zajímavých kazuistik (str. 69–76), ale věřím, že i další články, které toto číslo Medicíny po promoci obsahuje, vás zaujmou a inspirují ve vaší nenahraditelné práci.

Za tým časopisu Medicína po promoci vám hřejivé jarní sluneční pohlazení přejeMUDr. Marta Šimůnková

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.