Přeskočit na obsah

Dvě ze tří studií s hydroxychlorochinem zastavily nábor

Světová zdravotnická organizace pozastavila nábor nových pacientů do léčebné větve s hydroxychlorochinem v rámci celosvětové klinické studie SOLIDARITY a následně oznámila jeho obnovení. Od 26. května je studie SOLIDARITY povolena i v České republice. Přerušení se nedotklo dalších ramen studie SOLIDARITY: s remdesivirem, s kombinací lopinavir/ ritonavir a s trojkombinací lopinavir/ ritonavir/interferon beta oproti standardní léčbě.

Také další klinické hodnocení hydroxychlorochinu, které mělo v Česku nabrat až 75 pacientů, pozastavilo nábor pacientů.

Třetí a poslední klinické hodnocení s hydroxychlorochinem v léčbě COVID‑19 schválené v Česku pokračuje. Jedná se o hodnocení kombinace hydroxychlorochinu a azithromycinu u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Do studie je plánováno zařazení až 240 pacientů v Česku v osmi centrech.

„U dvou studií zadavatelé sami navrhli omezení náboru, u třetí jsme se domluvili, že díky dostatečnému sledování na JIP může studie pokračovat,“ uvedla Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Obavy z hydroxychlorochinu při léčbě COVID‑19 vzbudil článek v Lancet „Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID‑19: a multinational registry analysis“. Lancet ale 4. června tento článek stáhl s odůvodněním, že existuje mnoho nevyřešených otázek ohledně dat, na kterých analýza stojí.

Ke 21. květnu dostalo hydroxychlorochin nebo chlorochin v českých nemocnicích 664 pacientů s COVID‑19. Hydroxychlorochin zmiňuje ČOSKF v některých případech COVID‑19 jako lék první volby.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené