Přeskočit na obsah

Editorial

Vážení čtenáři,


vzkazy „z redakce“ nemám ráda ani u časopisů pro laiky, natož u časopisů odborných, pokud editorial nekomentuje průlomový objev či studii.

Ráda bych vás však krátce seznámila s malou změnou v časopise Medicína po promoci. Články, z nichž vycházejí testové otázky, již nebudou čerpány z překladových zdrojů (Deutsche Medizinische Wochenschrift a American Family Physician), kde se – podle vyjádření mnoha komentátorů – vyskytovaly odborné nepřesnosti. Druhým důvodem, proč jsme opustili původní koncept licencovaných článků, je skutečnost, že Medicína po promoci byla zařazena do světové databáze EBSCO, což vylučuje uveřejňování jiných než původních prací.

Proto jsme požádali Českou lékařskou komoru, která za správně zodpovězené testové otázky přiděluje kredity v systému celoživotního vzdělávání, o změnu. Volba padla na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, aby přednostové jeho kateder – všichni i akademičtí pracovníci – garantovali správnost tří testových článků. Není bez zajímavosti, že IPVZ projde ročně více než 20 000 frekventantů.

Medicína po promoci je i nadále otevřena všem přispěvatelům z akademické obce, z primární péče a od ambulantních specialistů.

Za poslední rok jsme zařadili také nové rubriky, jako jsou příspěvky odborníků, kteří již s českou i se světovou medicínou zažili mnohé, ohlédnutí špičkových odborníků za posledními pěti lety v příslušném oboru a rozhovory se zajímavými osobnostmi české medicíny.

Snažíme se o to, aby Medicína po promoci byla pro čtenáře přitažlivá a přinášela informace o tom nejlepším, co současná medicína produkuje, včetně dění na zahraničních a českých odborných setkáních. Reportáže z nich připravují odborníci, mnohé redakce Medical Tribune, která vždy požaduje autorizaci citovanými řečníky, aby nedošlo ke zkreslení jejich prezentace. Počínaje tímto číslem budeme zveřejňovat i přehled nových léčivých přípravků, které schválila Evropská léková agentura.

Rádi uvítáme veškeré podněty od vás, čtenářů.

S prvním letošním číslem časopisu Medicína po promoci vám přeji mnoho úspěchů v roce 2018 a za naši redakci doufám, že nám zůstanete věrni.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené