Přeskočit na obsah

EFPIA: Dostupnost nových léků v Česku se zvýšila

Počtem nově registrovaných léků, které jsou v dané zemi dostupné, je Česká republika na jedenáctém místě ze zemí Evropské unie. Vyplývá to z aktuální analýzy Patients W.A.I.T. Indicator evropské asociace inovativních farmaceutických firem EFPIA, na kterou upozornila její česká členská Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

V období let 2016 až 2020 bylo Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) schváleno 152 centrálně registrovaných léčiv. V České republice je dostupných 57 procent z nich, tedy 87 nových léčiv. Srovnatelný objem nových léčiv je pacientům dostupný také v Norsku, Španělsku nebo Švédsku. Nejvíce nových léčiv mají k dispozici lékaři a pacienti v Německu (133), Dánsku (131) či Rakousku (124). Naopak nižší dostupnost nejmodernějších terapií je v ostatních zemích V4 – v Maďarsku jich je dostupných 55, v Polsku 42 a na Slovensku 41. Mezi zeměmi s nízkou dostupností nových léků jsou také Rumunsko a Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Průměrně je v zemích Evropské unie dostupných 74 nově schválených léčiv. „Rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou způsobeny zejména rozdílným systémem stanovování cen a úhrad léčivých přípravků, celkovou délkou procesu vstupu léčiv do systému, případnou přetížeností lokálních regulatorních autorit i komplikovaností vyjednávání s plátci zdravotní péče,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

AIFP uvádí, že dostupnost nejmodernějších léčiv v České republice se postupně zvyšuje. „Jsem velmi rád, že se v dostupnosti nejmodernější léčby pomalu přibližujeme úrovni západní Evropy. Svědčí to o postupných změnách českého zdravotnického prostředí, přenastavení priorit i dobře fungující spolupráci mezi výrobci léčiv, zdravotními pojišťovnami i Státním ústavem pro kontrolu léčiv, která většinou probíhá bez zbytečných prodlení,“ vysvětluje Jakub Dvořáček.

V roce 2019 stejná studie ukázala, že ze 172 léků registrovaných EMA v letech 2015 až 2018 bylo v Česku dostupných jen 72, tedy 42 procent. Česko tak bylo pod evropským průměrem (85) na 19. příčce žebříčku se stejným počtem dostupných nových léků jako Slovensko. V roce 2018 bylo Česko ve stejném žebříčku dokonce na 21. místě až za Maďarskem s pouhými 41 dostupnými novými léky ze 121 registrovaných.

Dostupností se ve studiích EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator rozumí získání veřejné úhrady v zemi, přítomnost přípravku na listu hrazených přípravků nebo automatické proplácení v nemocnici. Ukazatel nevypovídá o tom, zda je daný přípravek skutečně předepisován a v jakém množství.

Mgr. Dvořáček apeluje na další rozvíjení kapacit Státního ústavu pro kontrolu léčiv a na využívání moderních modelů financování inovací, abychom trend zlepšující se dostupnosti nových léčiv udrželi. V blízké budoucnosti se bude odehrávat vstup moderních přípravků genové terapie, terapií CAR‑T, léčby NASH a dalších novinek.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené