Přeskočit na obsah

eHealth a elektronizace českých nemocnic

eHealth v oblasti sdílení zdravotnických dat mezi zdravotnickými zařízeními a pacientem se již stává standardní součástí poskytování péče pro pacienty. Velká část infrastruktury eHealth vznikla v rámci projektů IROP 19 a 26 (komunikace mezi ZZS a nemocnicemi, komunikace mezi ZZ) v letech 2015–2019. Společnost STAPRO s. r. o. provozuje výměnnou síť eHealth pro zabezpečenou výměnu zdravotních informací mezi nemocnicemi a zdravotnickou záchrannou službou jménem TransMISE v sedmi krajích. Do dnešního dne STAPRO propojilo celkem 48 zdravotnických zařízení.

V praxi to vypadá tak, že posádka sanitky má při převozu pacienta možnost přímo z tabletu umístěného ve vozidle zjistit o pacientovi důležité informace, jako jsou Urgentní informace, Anamnézy, Trvalé diagnózy, Příjmové zprávy, Propouštěcí zprávy, anebo zjistit stav volných lůžek okolních nemocnic a rozhodnout se, kam pacienta poveze. Součástí komunikace je rovněž zasílání avíz a předávání výjezdových protokolů v čistě elektronické formě. Využití této funkcionality v praxi je značně vysoké, kdy v jednom kraji dochází denně k zobrazení sdílené zdravotnické dokumentace v 80 procentech výjezdů. S tím souvisí rovněž automatické předání výjezdového protokolu přímo do klinického informačního systému nemocnice, do které sanitka pacienta vezla. Posádka se tak skutečně může soustředit na poskytnutí urgentní péče pacientovi a papírování nechat automatizovaným procesům.


Krajský Portál pacienta nejen pro nemocnice

Na základech opřených o zkušenosti v oblasti bezpečnostní výměny zdravotnické dokumentace společnost STAPRO ve spojení s Moravskoslezským krajem umožnila jako první v roce 2018 nahlížení na vlastní zdravotnickou dokumentaci také pacientům. Pacienti mohou využít rovněž služby elektronické identity k přihlášení do Portálu pacienta a nově jsou jim nabízeny služby webového objednávání do všech připojených nemocnic.

Portál neslouží pouze pacientům, ale také registrujícím praktickým lékařům, kteří pomocí něj mohou nahlížet na zdravotnickou dokumentaci pacienta z nemocnic nebo pacienta objednávat na vyšetření.

V roce 2020 společně s Moravskoslezským krajem STAPRO oslovilo téměř 800 praktických lékařů, aby se zapojili do tohoto projektu, a měli tak možnost elektronicky komunikovat s nemocnicemi a svými pacienty. Nejaktivnější z nich mají takovým způsobem zavedeny desítky pacientů, a to hlavně díky jednoduchému způsobu, jakým lze pacienty do Portálu přidat – samotný Portál tuto možnost lékaři nabídne poté, co si tam lékař jeho dokumentaci vyhledá (např. prostřednictvím rodného čísla).

Jednoduchost použití je pro adopci tohoto nového nástroje eHealth, který poprvé systematicky zapojuje do eHealth prostředí právě pacienty, důležitá i pro druhou stranu uživatelů, a to jsou zdravotničtí profesionálové. Jejich spokojenost je vyhodnocována mimo jiné průzkumem zacíleným na ergonomii použití a rozsah služeb, který Portál pacienta poskytuje. Díky tomu je průkazné, že možnost elektronické komunikace je velmi vítána jak z pohledu elektronického objednávání pacientů ambulantních lékařů do nemocnic (namísto telefonických objednávek), tak možnosti elektronické komunikace lékaře s pacientem bezpečnou formou a rovněž ověřením sdílení elektronické dokumentace pacienta mezi jednotlivými aktéry péče poskytované pacientovi.

Průzkum současně ukázal, že lékaři zapojení do Portálu pacienta by přivítali širší zapojení všech zdravotnických zařízení tak, aby tento efektivní nástroj komunikace dokázali vytěžit na maximum.

Připomeňme ještě, že zabezpečení tohoto systému hraje klíčovou roli z pohledu jak samotné legislativy, tak prosté důvěryhodnosti. Proto jsou součástí autorizace jednotlivých uživatelů prověřené silné nástroje identity.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené