Přeskočit na obsah

Ekonomové: takový růst je neudržitelný

Podle autorů Ekonomické analýzy zdravotních pojišťoven v České republice pro rok 2018 je český systém veřejného zdravotního pojištění nepřipravený na případnou hospodářskou recesi.Hlavním autorem analýzy je Štěpán Křeček z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. „Systém nebyl schopen za dlouhou dobu hospodářského růstu vytvořit adekvátní rezervy a je naprosto nepřipravený v případě, že se ekonomická situace v ČR začne zhoršovat,“ uvedl Křeček.

Pokud by se česká ekonomika dostala do mírné recese, podobně jako v letech 2012 a 2013, na konci roku 2020 by se systém dostal do deficitu. Pokud by přišla jednoletá, ale hlubší krize, jako ta v roce 2009, vyčerpaly by pojišťovny své rezervy už počátkem roku 2020. Vyplývá to z modelu, který ekonomové spočítali.

„Žijeme ve výjimečné době, protože naší ekonomice se mimořádně daří,“ zmínil Křeček setrvalý růst HDP, v roce 2018 o 3,2 procenta. „Zároveň situace na trhu práce napomáhá tomu, aby příjmy systému veřejného zdravotního pojištění rostly,“ dodal. Mzdy letos porostou odhadem o 8,6 procenta. Zvyšovaly se také minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění i odvody za státní pojištěnce. „Alarmující je, že výdaje rostou ještě vyšším tempem než příjmy, a to 7,3 procenta ročně,“ uvedl Křeček. „Takto vysoké tempo růstu výdajů je z dlouhodobého pohledu neudržitelné,“ dodal.

Podle Asociace českých a moravských nemocnic jsou závěry analýzy zavádějící. „Náš systém zdravotního pojištění není budován na principu komerčního pojištění a nehrozí mu krize přímo spojené s vývojem na trhu,“ tvrdí asociace ve svém prohlášení. „Chápeme, že přebytky ve zdravotním pojištění staví zdravotní pojišťovny i vládu do dobrého světla optickým zlepšením každoročního deficitu veřejných financí. Stejnou optikou je však třeba se dívat na nemocnice, kde stav personálu systémově ohrožuje jejich fungování,“ uvádí AČMN. Další nárůst výdajů na zdravotnictví bude nutný, a to i kvůli stárnutí populace. Jak uvedla spoluautorka studie Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA, význam výdajů na zdravotnictví bude v Česku růst. Česko patří mezi státy, kde se podle reportu Evropské komise o stárnutí očekává do roku 2060 největší nárůst podílu veřejných výdajů na zdravotnictví na HDP. Zdravotnictví v uvedeném horizontu bude Česko stát z veřejné kasy o dvacet procent větší podíl HDP než dnes.

„Mrzí mě, že reforma zdravotnictví má ve veřejném prostoru marginální prostor i proti reformě penzí,“ uvedla Kubelková. Podle ní bude nutné pro zvýšení stability systému zdravotnictví zvýšit jeho vnitřní efektivitu a zapojit dodatečné zdroje financí, tedy zvýšit spoluúčast. „Zásadní problém je absence kvalitativních ukazatelů na mikroúrovních. Proto nemůžeme sledovat efektivitu na úrovni systému. Není to jednoduché, ale v některých zemích se to daří měřit lépe,“ říká Kubelková.

Spoluúčast sama o sobě sice problémy nevyřeší, ale pokud se zavede jako vhodný motivační impuls, může hodně pomoci. „Česká republika je výrazně závislá na veřejném financování. Takové státy jsou o to více ohroženy v případě ekonomických poklesů i v souvislosti se stárnutím populace,“ vysvětluje Kubelková.

Součástí analýzy je žebříček Index zdraví. Ten hodnotí jednotlivé zdravotní pojišťovny z pohledu finančního zdraví a očekávané stability do budoucna. Nejstabilnější je podle Indexu zdraví zdravotních pojišťoven pro rok 2018 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), následovaná Zdravotní pojišťovnou Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Studie hodnotila jednotlivé zdravotní pojišťovny v osmi kritériích. Mimo jiné se zaměřila na to, na kolik dnů proplácení zdravotní péče mají pojišťovny rezervy, na výši výdajů na preventivní programy nebo na ukazatel kumulovaného rozdílu příjmů a výdajů za pět let. Analýza vychází z plánů na letošní rok.

Největší finanční zásobu na bankovním účtu základního fondu zdravotního pojištění, přepočteno na dny běžných výdajů, měla podle studie ZP Škoda. Její finanční zásoba odpovídá 37 dnům jejích průměrných plateb. VoZP měla zásobu jen na devět dní, VZP jen na dvanáct dní. Rezervy ostatních pojišťoven na bankovním účtu představují mezi 15 a 33 dny plateb.


VĚCI…

Index zdraví zdravotních pojišťoven 2018

1. místo OZP

2. místo ZP Škoda

3. místo VoZP

4. místo VZP ČR

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené