Přeskočit na obsah

EMA schválila anakinru pro nemocné se závažným průběhem covidu-19

Nakažení covidem, kteří leží v nemocnicích na kyslíku a hrozí jim dechové selhání, mají naději na zlepšení stavu. Evropská léková agentura (EMA) schválila rozšíření registrace léčiva Kineret (anakinra) od švédského výrobce Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi).

Nyní bude toto imunomodulans možné využít pro léčbu covidu‑19 u dospělých pacientů se zápalem plic, kteří potřebují doplňkovou léčbu kyslíkem, a také těch, jimž hrozí riziko závažného respiračního selhání. Studie SAVE‑MORE prokázala, že včasná léčba anakinrou snižuje riziko zhoršení klinického stavu o 64 procent a významně zkracuje průměrnou dobu propuštění z nemocnice a z jednotek intenzivní péče (JIP).

Podle studie snižuje léčivý přípravek u pacientů s covidem‑19 zvýšenou zánětlivou odpověď spojenou s onemocněním, a tím i riziko poškození dýchacích cest. Zabraňuje tak vzniku závažného respiračního selhání. Lék je určen pro ty, kteří leží v nemocnici se zápalem plic, na terapii kyslíkem, a ještě nejsou na umělé plicní ventilaci. Lék je v České republice k dispozici. Lékaři odhadují, že by z něj v Česku mohly profitovat stovky lidí. Studie SAVE‑MORE ukázala relativní pokles mortality o 55 procent, ale u pacientů s cytokinovou bouří až o 80 procent. Podíl těch, kteří se plně uzdravili, přesáhl 50 procent a počet lidí, kteří zůstali s těžkým onemocněním, se snížil o celých 54 procent. Průměrná doba do propuštění z nemocnice a JIP se zkrátila o jeden až čtyři dny.

Anakinra je levnější než aktuálně dostupné léky – její cena se při nasazení na 10 dnů pohybuje pod 10 000 korun. Jedná se o imunomodulační lék, v současné době je v EU registrován pro léčbu různých zánětlivých stavů, například revmatoidní artritidy, syndromu periodické horečky a Stillovy nemoci a nyní nově i pro léčbu pacientů s covidem‑19.

Studie SAVE‑MORE zahrnula do sledování více než 600 pacientů se středně těžkou až těžkou pneumonií způsobenou covidem‑19. Je to první velká randomizovaná kontrolovaná studie, jež specificky hodnotila populaci pacientů s rizikem postupu do kritického stavu. Prokazuje značný přínos dřívější intervence pro prevenci progrese onemocnění a úmrtí. Souběžně podávaná léčba byla v obou větvích studie podobná a zahrnovala dexamethason, antikoagulancia a remdesivir.

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv studie prokázala zlepšení klinických příznaků u pacientů léčených anakinrou v kombinaci se standardní léčbou ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo plus standardní péči. Anakinra snížila riziko zhoršení stavu pacienta do závažnějšího průběhu onemocnění covid‑19 nebo úmrtí během 28denního období studie ve srovnání s placebem.

„Léčebný přínos anakinry ve srovnání s placebem byl podpořen zvýšením počtu pacientů, kteří se plně uzdravili, a snížením počtu hospitalizovaných, jejichž stav se zhoršil k těžkému respiračnímu selhání nebo měl za následek úmrtí. Studie také naznačila, že bezpečnost anakinry u pacientů s covidem‑19 byla podobná jako u pacientů léčených pro jiné schválené indikace,“ dodává prim. MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Na základě vědeckých dat a schválení Evropskou lékovou agenturou zahrnuly také odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně anakinru ve svém mezioborovém stanovisku do portfolia imunomodulačních léků indikovaných k léčbě hospitalizovaných pacientů

Sdílejte článek

Doporučené