Přeskočit na obsah

Emicizumab schválen pro hemofilii A s inhibitory

Evropská komise schválila léčivý přípravek Hemlibra (emicizumab) pro rutinní profylaxi krvácivých epizod u osob s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII. Lék může být používán ve všech věkových skupinách.Téměř u každého třetího člověka s těžkou hemofilií A se vytvoří inhibitory na substituční léčbu faktorem VIII, což pacienty vystavuje většímu riziku život ohrožujících krvácení nebo opakovaných krvácivých epizod, které mohou vést k dlouhodobému poškození kloubů. Pacienti s hemofilií A s inhibitory mají o 70 procent vyšší riziko úmrtí ve srovnání s pacienty bez inhibitorů. Emicizumab pro nemocné s hemofilií A s inhibitory představuje první nový lék za posledních více než 20 let.

„Toto schválení je skvělou zprávou pro osoby s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII v Evropě. Vznik inhibitorů nejenže pacienty vystavuje vyššímu riziku častého a závažného krvácení, ale také se pak onemocnění obtížněji léčí a k dnešnímu dni máme jen omezené možnosti léčby,“ uvedl prof. Johannes Oldenburg z Ústavu experimentální hematologie a transfuzní medicíny na Univerzitě v Bonnu v Německu. „Snížení krvácivosti a zlepšení kvality života při podávání emicizumabu ve srovnání se současnými léčebnými postupy dokládá jeho potenciál zlepšit léčbu hemofilie A s inhibitory.“

Schválení léku je založeno na výsledcích dvou rozsáhlých klíčových klinických studií u osob s hemofilií A s inhibitory, v nichž emicizumab prokázal vyšší účinnost ve srovnání s předchozí léčbou bypassing přípravky (BPA) v rámci profylaxe nebo v případě potřeby.

 

  • Ve studii HAVEN 1 u dospělých a dospívajících (starších 12 let) s hemofilií A s inhibitory vedlo profylaktické podávání emicizumabu ke statisticky významnému snížení léčených krvácení o 87 procent (RR = 0,13; p < 0,0001) ve srovnání s nepodáváním žádné profylaxe. Při první intrapacientské analýze svého druhu vedlo profylaktické podávání emicizumabu ke statisticky významnému snížení počtu léčených krvácení o 79 procent (RR = 0,21; p = 0,0003) v porovnání s předchozí profylaxí pomocí bypassing přípravků (BPA) na základě dat z neintervenční studie (NIS) před zařazením do studie.

 

 

  • Prozatímní výsledky ze studie HAVEN 2 u dětí mladších 12 let s hemofilií A s inhibitory prokázaly, že 87 procent (95% CI 66,4–97,2) dětí, kterým byl profylakticky podáván emicizumab, nezaznamenalo žádné léčené krvácení. Při intrapacientské analýze 13 dětí, které se účastnily NIS, vedlo profylaktické podávání emicizumabu ke snížení léčených krvácení o 99 procent (RR = 0,01; 95% CI 0,004–0,044) ve srovnání s předchozí léčbou pomocí přípravků BPA.

 

Na základě souhrnu klinických studií patřily mezi nejčastější nežádoucí účinky, které se vyskytly u deseti a více procent osob léčených emicizumabem, reakce v místě vpichu a bolest hlavy. Ve studii HAVEN 1 se u tří pacientů vyskytla trombotická mikroangiopatie (TMA) a u dvou osob závažná trombotická příhoda, když bylo průměrně podáváno kumulativní množství více než 100 U/kg/24 hodin koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC) (FEIBA) po dobu 24 hodin nebo více při profylaktickém podávání emicizumabu.

Tyto údaje také vedly ke schválení emicizumabu pro rutinní profylaxi k prevenci nebo snížení frekvence krvácivých epizod u dospělých a dětí s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v listopadu 2017. Emicizumab byl posuzován FDA v rámci prioritního přezkoumání a v září 2015 mu bylo mu ze strany FDA uděleno označení průlomová terapie u osob starších 12 let s hemofilií A s inhibitory. Aktuální analýzy ze studie HAVEN 1 i HAVEN 2 byly představeny v prosinci 2017 na výročním zasedání Americké hematologické asociace.

Emicizumab je bispecifická protilátka namířená proti faktorům IXa a X. Je navržena tak, aby k sobě přiblížila faktor IXa a faktor X, tedy bílkoviny nezbytné pro aktivaci přirozené koagulační kaskády, a obnovila tak proces srážení krve u osob s hemofilií A. Emicizumab představuje profylaktickou (preventivní) léčbu, kterou lze podávat formou subkutánní injekce předem připraveného roztoku jednou týdně. Tento program klinického vývoje hodnotí bezpečnost a účinnost emicizumabu a jeho potenciál poradit si s aktuálními klinickými výzvami, mezi něž patří krátkodobý účinek stávajících léčebných metod, tvorba inhibitorů faktoru VIII a potřeba častého žilního vstupu. Emicizumab byl vytvořen společností Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. a je společně vyvíjen společnostmi Chugai, Roche a Genentech.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené