Přeskočit na obsah

Empagliflozin získal úhradu pro léčbu srdečního selhání

Zdravotní pojišťovny od 1. května uhradí pacientům se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí přípravek empagliflozin (Jardiance). S úhradou jej mohou předepisovat kardiologové, dětští kardiologové, angiologové a internisté. V polovině dubna o tom rozhodl Státní ústav pro kontrolu léčiv. Statisíce Čechů, kteří tímto vážným onemocněním trpí, se tak dočkají dalšího účinného léku.

„Schválení úhrady je přelomová událost, protože se tím zvyšuje dostupnost moderní léčby pro pacienty. Zajistí se také naplnění doporučení Evropské kardiologické společnosti, aby všichni pacienti se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí měli dostupnou čtyřkombinaci léků, která zahrnuje gliflozin. Ten pacientům nejen prodlužuje život, ale i zvyšuje jeho kvalitu a snižuje riziko úmrtí a hospitalizace,“ říká prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Evropská komise rozhodla o registraci empagliflozinu v této indikaci v červnu loňského roku, a to na základě výsledků studie EMPEROR‑Reduced. V ní empagliflozin prokázal 25% snížení kombinovaného relativního rizika kardiovaskulárního úmrtí nebo hospitalizace v důsledku srdečního selhání nezávisle na tom, zda pacient trpí diabetem 2. typu, či nikoli. Výsledky studie také ukázaly, že empagliflozin snížil relativní riziko první a opakované hospitalizace způsobené srdečním selháním o 30 procent.

Úhrada ze zdravotního pojištění se týká empagliflozinu 10 mg po 28 tabletách, a to u pacientů s chronickým srdečním selháním s ejekční frakcí menší nebo rovnou 40 % a eGFR větší než 20 ml/min/1,73 m2, u nichž i přes optimální léčbu přetrvávají příznaky třídy NYHA II až III. Optimální léčba znamená terapii alespoň jedním inhibitorem angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo inhibitorem AT1 receptoru (sartanem) a zároveň betablokátorem a antagonistou mineralokortikoidního receptoru. Pacient jej užívá v cílové dávce dle doporučení nebo v maximální tolerované dávce.

Ostatní varianty přípravku Jardiance (30 × 10 mg a 90 × 10 mg), které jsou v České republice na trhu, pojišťovny hradí jen u pacientů s diabetem 2. typu a předepsat je s úhradou mohou pouze diabetologové, endokrinologové a internisté.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…