Přeskočit na obsah

eRecept funguje a je to správná cesta, věří ministr

Ministr zároveň vyjádřil pochopení s tím, že nový systém může být pro některé lékaře složitý a od února 2018 chce zahájit edukační kampaň, která by měla používání eReceptu lékařům ulehčit a předejít tak obávanému zavírání ordinací.

„Chtěl bych zejména uklidnit pacienty, protože v posledních týdnech a měsících informační kampaň z různých stran upozorňovala na to, že pacient může být ohrožen, že nedostane svůj lék. Skutečně se tak nestane, eRecept za prvé funguje a za druhé, pokud by byl jakýkoli problém, pacient dostane svůj lék na klasickém listinném receptu, který bude platný i bez uvedení důvodu, proč byl vydán. A samozřejmě lékaři, kteří dosud nejsou v systému zaregistrováni, budou léky předepisovat právě na listinný recept,“ řekl v úvodu Adam Vojtěch. Jen 2. ledna do 15:00 bylo vystaveno 146 000 eReceptů a na více než 89 tisíc si pacienti vyzvedli své léky. Podle zastupující ředitelky SÚKL Mgr. Ireny Storové běží eRecepty hladce a neúspěšných pokusů je marginální počet.

Jak ministr Vojtěch připomněl, systém má z řady důvodů určité nedostatky, a ne vše funguje tak, jak by mělo. I proto navrhl v rámci novely zákona o léčivech tzv. bezsankční roční období, kdy SÚKL nebude udělovat jakékoli sankce za předepsání léku na listinném receptu. Zákon by měl být schválen v průběhu února a bude se zpětně vztahovat i na případně již zahájená přestupková řízení.

Za největší nedostatek označil ministr chybějící lékový záznam, jehož prostřednictvím má probíhat kontrola interakcí a duplicit. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se SÚKL již připravuje změnu legislativy podporující lékový záznam, aby byla zajištěna vyšší míra bezpečí při preskripci léků. „Následkem chyby v preskripci léků nebo lékových interakcí umírají ročně podle odhadů stovky pacientů. Budu dělat vše pro to, aby změna zákona byla co nejdříve, aby lékový záznam fungoval od 1. ledna 2019, tedy po přechodné době tohoto bezsankčního roku,“ řekl ministr.

Lékovým záznamem se bude zabývat expertní skupina, do níž má být přizván i Úřad pro ochranu osobních údajů. Systém je podle ministra zdravotnictví třeba nastavit tak, aby nedocházelo k poškození práv pacientů. „Pravděpodobně bude nutnost souhlasu ze strany pacienta, aby do lékového záznamu mohl lékař nahlédnout. Bude-li pacient souhlasit, předpokládám, že přístup nebudou mít jen lékaři, ale případně i lékárníci,“ vysvětlil.

Edukační tour

Jak Adam Vojtěch zdůraznil, uvědomuje si, že jde o nový systém, s nímž mohou mít lékaři seniorského věku, či lékaři na venkově určité potíže. „Mám pocit, že dosud nebyla udělána ideálně nějaká osvětová, případně edukační kampaň, a proto jsem se rozhodl ve spolupráci se SÚKL, že vytvoříme v tomto roce tour po českých krajích, kdy budeme dělat kampaň a semináře zaměřené na lékaře, pro něž ovládání počítače a nového systému může být komplikovanější,“ vysvětlil s tím, že již oslovil ČLK a je připraven z financí ministerstva vyčlenit určité prostředky. Od února by tak měla být zahájena série seminářů a vzdělávacích kurzů.

„Chci uklidnit lékaře, kteří se s tímto systémem učí, či nejsou ještě zaregistrováni. Mohou předepisovat listině a nemusí se obávat sankcí, i když samozřejmě pro ostatní povinnost platí,“ uved Vojtěch a připomněl přínosy povinného systému eReceptu pro pacienty, lékaře i lékárníky. Pro pacienta je největší výhodou vyšší míra bezpečí při výdeji léků, možnost předepisování léků – zejména u chronicky nemocných – na dálku, nebo možnost předepsání, je-li pacient např. na dovolené. Možnost posílání eReceptu prostřednictvím SMS bude podle ministra fungovat během několika dní, po vyřešení problémů s operátorem. Pro lékaře spočívá největší výhoda v tom, že si bude moci ověřit, že si pacient lék skutečně vyzvedl a případně, který lék mu byl reálně vydán. Bude mít více možností předepisování léků a bude je moci předepisovat i pokud nebude ve své ordinaci, navíc do doby výdeje léku bude moci recept opravit či stornovat na dálku. Pro lékárníky je výhodou garance toho, že eRecept není možno zfalšovat. Podle odhadu Grémia majitelů lékáren je v Česku ročně přijato do lékáren na 450 000 falešných receptů. Odstraní se i problém nečitelnosti některých receptů a tím i riziko možné záměny léků.

Za uplynulý rok bylo vyřízeno 37 199 žádostí, v současné době ještě dalších 7000 čeká na vyřízení u České lékařské komory (ČLK). V případě lékáren a zdravotnických zařízení bylo vyřízeno 47 515 žádostí. Jejich počet přitom enormně stoupal poslední tři měsíce minulého roku.

Počet nevyřízených žádostí o registraci, které jsou v této chvíli na ČLK nemůže SÚKL podle Mgr. Storové nijak ovlivnit a doba vyřízení žádostí je dána kapacitami ČLK. Urychlit registraci by podle ministra Vojtěcha mohla pomoci spolupráce SÚKL s Ústavem zdravotnických informací a statistiky, kdy by pro ověřování mohl být využít i připravovaný Národní registr zdravotnických pracovníků, který má být letos spuštěn. Do budoucna by se žádosti nových lékařů ověřovaly jen přes tento registr.

V prosinci 2017 bylo předepsáno přes milion eReceptů. Pro případ poruch centrálního úložiště a dalších problémů provozuje od 2. ledna 2018 SÚKL telefonickou infolinku, která je určena vysloveně na tyto případy. „Na této infolince identifikuje operátor lékárníka a sdělí mu obsah identifikátoru tak, aby mohl lékárník pacientovi recept vydat. Samozřejmě vyhláška pamatovala i na výjimky, kdy je možný listinný recept předepsat,“ připomněla Mgr. Storová.

Lékař může předepsat listinný recept:

  • na léčivé přípravky, které obsahují omamné a psychotropní látky,
  • v případě, kdy píše léčivé přípravky pro sebe nebo rodinné příslušníky,
  • žádanky a recepty na humánní léčivé přípravky, které vypisuje veterinární lékař,
  • na léčivé přípravky, které pacient užívá v rámci klinického hodnocení,
  • recept, který pacient plánuje vyzvednout v ostatních zemích EU,
  • recepty, které jsou v rámci činnosti zdravotnické záchranné služby,
  • recepty vystavené v rámci návštěvní služby,
  • prokazatelné technické důvody: výpadek elektrické energie, výpadek internetového připojení, výpadek informačního systému předepisujícího lékaře, výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště.

Zádosti lékařů (včetně stomatologů) - k 31.12.2017

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené