Přeskočit na obsah

EU schválila empagliflozin pro léčbu chronického onemocnění ledvin

Evropská léková agentura (EMA) 24. července rozhodla o registraci přípravku Jardiance (empagliflozin) k léčbě dospělých s chronickým onemocněním ledvin (CKD – chronic kidney disease). Empagliflozin schválila EMA již dříve, a to pro léčbu dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetem 2. typu a pro léčbu dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním.

„Pacienti s chronickým onemocněním ledvin jsou ohroženi postupným poklesem filtrační funkce ledvin vedoucím až k selhání ledvin, které vyžaduje náhradu funkce ledvin dialýzou nebo transplantací. S klesající funkcí ledvin stoupá také kardiovaskulární riziko. Empagliflozin rozšiřuje možnosti, jak dále zpomalit progresi CKD a současně příznivě ovlivnit kardiovaskulární prognózu, včetně prodloužení délky života. Efekt je největší, pokud je léčba zahájena co nejdříve, empagliflozin má ale pozitivní efekt i u pacientů s pokročilým onemocněním. Je důležité, aby se tato léčba dostala k pacientům, kteří z ní mohou benefitovat, co nejdříve,“ říká prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Registrace je založena na výsledcích studie fáze III EMPA‑KIDNEY, která prokázala u pacientů s chronickým onemocněním ledvin významný přínos empagliflozinu na snížení rizika progrese onemocnění ledvin nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 28 procent oproti placebu. Studie také prokázala statisticky významné snížení hospitalizací z jakékoli příčiny o 14 procent oproti placebu.

Sdílejte článek

Doporučené