Přeskočit na obsah

Farmakoekonomické hledisko léčby chronické hepatitidy C moderními přípravky

V dnešním systému zdravotní péče, a zejména v oblasti farmakoterapie, je obvyklé, že nové přípravky znamenají vysoký finanční náklad. Je tomu tak i v případě přípravku Epclusa. Naštěstí platí, že Epclusa znamená vysoký „pouze“ bezprostřední, přímý náklad na léčbu. Je potřeba zdůraznit, že veškeré dosud provedené farmakoekonomické studie hodnotící vyspělými a standardními metodami nákladovou efektivitu všech kombinací přímo působících virostatik opakovaně prokázaly, že tato moderní terapie chronické virové hepatitidy C je vysoce nákladově efektivní.Na sympoziu byla prezentována studie provedená v podmínkách České republiky. Každý stát má totiž jednotlivé farmakoekonomické parametry, se kterými podobné analýzy pracují, nastaveny velmi rozdílně. Na rozdíl od léčebných výsledků nelze nákladovou efektivitu paušálně přenášet mezi jednotlivými zeměmi. Farmakoekonomická studie tedy musí být z principu věci provedena v každé zemi individuálně.

Je potěšitelné, že přípravek Epclusa prokázal svou nákladovou efektivitu i v podmínkách České republiky. Na sympoziu prezentovaná studie byla typu cost‑utility (tedy užitečnosti nákladů). Jedná se o analýzu ve farmakoekonomice preferovanou, ve které jsou parametrem přínosu tzv. QALY (quality‑adjusted life‑years), což představuje roky života v plné kvalitě zdraví. Parametr QALY je přínosem volby jak v České republice, tak i v dalších zemích Evropy. Kvalita života je různá u jednotlivých stadií fibrózy, při cirhóze bez komplikací, u cirhózy s komplikacemi a přirozeně také v období po vyléčení virové infekce. V ekonomických modelech má tedy pacient v jednotlivých cyklech modelu určitou kvalitu života (utilitu) v závislosti na stavu zdraví, ve kterém se právě nachází. Analýzou se podařilo jednoznačně prokázat, že zahájení léčby nižších stadií jaterní fibrózy (tj. před rozvojem jaterní cirhózy s rizikem rozvoje dalších komplikací) je ekonomicky výhodnější než léčba pokročilejších stadií onemocnění. V nižších stadiích onemocnění jsou totiž náklady na léčbu významně nižší a účinnost léčby významně vyšší než u stadií pokročilých.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…