Přeskočit na obsah

Farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury žádá stažení intravenózních roztoků se škroby

Podle nedávných zjištění jde o neefektivní a potenciálně nebezpečnou formu léčby.

Infuze s HES jsou často používány pro doplnění cirkulujícího objemu v nejrůznějších klinických indikacích, přičemž krystaloidy a koloidy jsou dvě hlavní terapeutické skupiny. Koloidy obsahují velké molekuly, jako jsou škroby, zatímco krystaloidy představují solné roztoky s podstatně menšími molekulami. Již v roce 2013 uveřejnil Medscape Medical News doporučení PRAC k restrikci podávání roztoků HES, zejména u nemocných se sepsí, popáleninami a kriticky nemocnýmých, protože HES zvyšují riziko poškození ledvin a úmrtí. V té době PRAC požadoval verifikaci dalšími studiemi, které by potvrdily riziko.

V současnosti jsou dostupná data dvou studií, jejichž výsledky PRAC vyhodnotil tak, že předchozí doporučení z roku 2013 k restrikci užití roztoků s HES nebylo dostatečně respektováno. Proto PRAC nyní doporučuje stažení roztoků s HES z evropského trhu pro prokázané riziko poškození ledvin a úmrtí u kriticky nemocných. Žádost byla zaslána Koordinační skupině vzájemně uznaných doporučení a decentralizované procedury EMA (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralized Procedures–Human), aby byla projednána na jejím nejbližším zasedání 22. až 25. ledna 2018.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené