Přeskočit na obsah

Generální pardon za neužívání eReceptu nebude

Za záměrné ignorování povinnosti však hrozí až dvoumilionová pokuta, řekl novinářům ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta. Varoval před praktikami firem, které jménem SÚKL nabízejí drahý přístup do centrálního úložiště. SÚKL s nikým smlouvu na to nemá, podal už trestní oznámení na neznámého pachatele.

Do systému bylo k 7. říjnu zapojeno 19 790 lékařů a 4 459 zdravotnických zařízení, 2 287 lékáren a 6 529 lékárníků. Žádostí o přístupové údaje přibývá měsíčně v tisících, celkově přišly už od dvou třetin lékařů, t. od 32 192, a od 7837 lékárníků.

Lékařské organizace kritizují povinnost eReceptu, lékaři proto vyčkávali a registrují se na poslední chvíli. V červnu přijímal SÚKL cca 100 žádostí denně, od září je prudký nárůst a v listopadu už to je přes 450 žádostí o zřízení přístupu do centrálního úložiště za jeden den.

„Panu ministrovi jsem veřejně přislíbil, že všem, kdo požádají do 24. listopadu 24:00, vyřídíme registraci do konce roku. U těch, kteří to nestihnou, nejsme schopni dodání registračních údajů do konce roku garantovat, nicméně to neznamená, že žádosti budeme bojkotovat nebo vyřizovat s menším nasazením,“ uvedl ředitel Blahuta.

„Lékaři, kteří registraci nestihnou, budou po 1. lednu předepisovat s rizikem určité minimální šance a náběhu dozorové povinnosti ještě listinně, nicméně to nezakládá nárok na to, aby už neusilovali o registraci a získání přístupových údajů do centrálního úložiště,“ zdůraznil.

„Náběhová křivka, jako u každého nového zákona, a bylo to i u protikuřáckého zákona, je nějakou dobu, zhruba tři měsíce, kdy se budeme snažit edukovat, vysvětlovat a pomáhat těm, kteří se nebudou orientovat a budou mít nějaké problémy. SÚKL bude vycházet z presumpce neviny, tedy že s tím každým může mít problém a bude se mu snažit pomáhat,“ řekl ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. „Na druhou stranu, pokud někdo bude tuto zákonnou povinnost bojkotovat, nezbude nic jiného než uložit sankci,“ upozornil.

Některé odbornosti na předepisování úplně nestojí, typicky biochemici nebo patologové, kde převážná část preskripce je v oblasti receptů pro sebe nebo své blízké, a tam je podle ministra výjimka pro listinné recepty. „Takže umím si představit, že tito lidé, když se budou registrovat po 24. listopadu, tak to není nic proti ničemu,“ řekl.

SÚKL varuje před podvodnými praktikami firem

K nabídkám firem, které údajně jménem SÚKL lékařům vše potřebné zařídí, ředitel Blahuta uvedl: „Je pravda, že se objevilo několik právnických osob, které obvolávají lékařské ordinace a navrhují získání přístupových údajů do centrálního úložiště. To je regulérní aktivita podnikatelského subjektu, ke které my se nebudeme vyjadřovat. Jestli se někdo rozhodl a chce vydat za získání elektronického podpisu, který stojí kolem 500 korun, a komunikaci se SÚKL 9 000 nebo 16 000 korun, je to jeho věc. Ale my vylučujeme, že jsme někoho pověřili, a vadí nám, pokud se někdo vydává za naše zaměstnance,“ uvedl ředitel.

Na bázi dobrovolnosti funguje ePreskripce od roku 2011

Za tu dobu prošlo systémem téměř 8,5 milionu eReceptů. S blížícím se termínem povinnosti využitá prudce stoupá, letos v říjnu bylo vystaveno rekordních téměř půl milionu eReceptů, denní počty stabilně přesahují 20 000 vystavených eReceptů. Aktuálně se v elektronické podobě píše 10 až 12 procent receptů, od ledna to budou muset až na povolené výjimky být všechny. Systém je konstruován na to, aby beze změny reakční doby absorboval 20 elektronických receptů za sekundu, za rok má zvládnout 120 až 140 milionů eReceptů.

„Ročně se v ČR vydá zhruba 70 milionů receptů a systém eReceptu je designován na dvojnásobné množství, přičemž se dělaly i zátěžové testy, kolik toho pobere za jednu hodinu. To vše je designováno na násobek toho, co skutečně může nastat,“ řekl ministr. V preskripci by měl eRecept přinést úspory, podle očekávání SÚKL ročně až jednu miliardu korun, podle očekávání ministerstva zhruba 400 milionů korun na nevydaných receptech, zneužitých receptech, příliš vysokých výdajích na některé léky. Do uvedené částky je započtena i kompenzace 1,70 korun za položku na receptu, počítá s tím úhradová vyhláška na rok 2018.

Nová povinnost podle krajských úřadů lékaře z ordinací nevyžene

„Nevylučujeme, že mohou nastat drobné technické nedokonalosti, ale myslíme si, že eRecept je připraven a bude funkční,“ uvedl náměstek ministra pro zdravotní péči prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Ke kritice z řad lékařských organizací, že kvůli eReceptu ukončí praxi mnoho starších lékařů, náměstek Prymula uvedl, že podle údajů krajských úřadů, jež si ministerstvo vyžádalo, má k 31.12. v celé ČR skončit 24 praktických lékařů pro dospělé a 23 praktických lékařů pro děti a dorost. „Nic jsme neponechali náhodě, ani komunikaci se zdravotnickou veřejností. Od začátku roku se SÚKL podílel na více než 110 akcích, byly to kongresy, semináře, setkání okresních sdružení profesních komor. Počet účastníků byl tak velký, že jsme prakticky průměrného lékaře jednou proškolili. Kromě toho na webu SÚKL je modul o ePreskripci, který sdílíme s ministerstvem zdravotnictví,“ shrnul Blahuta.

Ministr odmítl stížnosti lékařů na eRecept

Ministr Ludvík odmítl kritiku lékařů, že eRecept je nevyzkoušený, problematický, zatěžující. Ministerstvo podle něj realizuje jen to, co je v zákonech. Poslední odklad byl v roce 2015 s tím, že je poslední, aby se vše stihlo do 1. 1. 2018 připravit. „Mohu přijmout do určité míry jen námitku, že prováděcí vyhláška, která k eReceptu měla být hotova, nebyla dosud vypuštěna ven. K tomu musím říct, že vyhláška má 16 paragrafů, z nichž tři se týkají situací, ve kterých nemusí být předepsán eRecept. Je to dohromady 13 situací, kdy stačí papírová náhražka. V této chvíli stačí každému lékaři, aby si otevřel stránky ministerstva zdravotnictví, kde jsou důvody explicitně pojmenovány,“ řekl ministr s tím, že mezi situacemi, kdy bude stačit recept papírový, je i velmi nepravděpodobná možnost výpadku celého systému.

„Rád bych také vyvrátil jeden mýtus, že výdej elektronického receptu zabere 300 procent času výdeje papírového receptu. Zkoušeli jsme si to v lékárnách, výdej eReceptu se dvěma položkami trval 45 sekund. V extenzivním výkladu by to znamenalo, že výdej na papírový recept by se měl stihnout za 15 až 20 sekund, to opravdu není možné,“ řekl ředitel Blahuta.

Lékový záznam pacienta bude od roku 2020, dřív ho zavést nelze

K výhradám ČLS JEP, že s eReceptem nezačne fungovat i lékový záznam pacienta, uvedl náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar, že v národní strategii elektronického zdravotnictví schválené loni vládou se počítá se dvěma fázemi: od 1. 1. 2018 povinný eRecept, od 1. 1. 2020 existence lékového záznamu pacienta. Ministerstvo má ze zákona zmocnění určit vyhláškou, ve kterých výjimečných situacích je přípustná listinná podoba receptu, nikoli povinnost eReceptu zrušit. Nemůže ovlivnit, zda bude vysokorychlostní internet na celém území, jak požadují pro splnění povinnosti lékařské organizace. Funkční lékový záznam může zavést, až se změní zákon v návaznosti na evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v mezičase v platnost, proto zatím tato právní úprava není.

Lékaři se mohou v praxi potýkat s problémy

Problém mohou lékaři vidět například v tom, jak vypsat eRecept bezdomovcům, když na recept musejí napsat bydliště, nebo novorozencům, kteří ještě nemají přiděleno rodné číslo. „Co se týče ztotožňování pacientů, tak u lidí bez domova se dá zkusit v položce adresa příslušný úřad veřejné moci, městský, obvodní či obecní. Jinak elektronický recept se dá zadat i bez identifikátoru pojištěnce, to znamená většinou dnes bez rodného čísla, pouze s datem narození, což je i případ novorozenců,“ uvedl dr. Blahuta.

Problémem může být z pohledu lékařů i to, že nemocnice hromadně registrují své lékaře do systému. Ti, kteří mají souběžně vlastní praxi, se obávají, že budou mít problém pro ni registraci také získat. Údajně nemocnice lékaře ani neinformují o tom, že o registraci pro ně požádaly. „Systém je nastavený tak, že pokud nám nepřijdou z příslušného zdravotnického zařízení podepsané doručenky jednotlivými lékaři, tak my jejich účet v centrálním úložišti elektronických receptů nemůžeme aktivovat a neaktivujeme. Naprosto vylučuju obavu, že do systému registrujeme lékaře bez jejich projeveného souhlasu,“ řekl Blahuta s tím, že pokud lékař získá registraci v rámci nemocnice, je platná i pro jeho soukromou praxi, a naopak.

Povinnou elektronickou preskripci stanovil zákon č. 70/2013 Sb. od 1. 1. 2015, odložena byla zákonem č. 255/2014 Sb. na 1. 1. 2018. Vedle elektronické preskripce mají lékaři od 1. 3. 2018 také povinnost elektronické evidence tržeb a od 9. 2. 2019 na základě směrnice EU se musejí zapojit do elektronické kontroly padělků léků.

 

Recept v listinné podobě bude nadále přípustný v následujících situacích:
 • recepty na léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky
 • žádanky
 • recepty na léčivé přípravky vystavené smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům
 • žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče
 • recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení
 • recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě EU
 • činnost v rámci zdravotnické záchranné služby
 • poskytování odborné první pomoci
 • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • v situaci, kdy z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit
 • lékařský předpis v elektronické podobě, konkrétně při výpadku elektrické energie,
 • výpadku internetového připojení, výpadku internetového připojení předepisujícího lékaře a výpadku služeb webového rozhraní centrálního úložiště.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…