Přeskočit na obsah

Genomický test MammaPrint v personalizované léčbě pacientek s časným karcinomem prsu

Cílem personalizované onkologie je co nejvíce přizpůsobit léčbu konkrétnímu pacientovi. V tomto ohledu mohou testy genové exprese doplnit klinicko‑histopatologický nález v dalším rozhodování o nejvhodnější léčbě jednotlivých pacientů.Při rozhodování o dalším léčebném postupu zhoubného nádoru je důležité mít co nejvíce informací, které nám pomohou získat co největší jistotu. Cílem je zasahovat pouze tam, kde je to nutné, a minimalizovat tak nadbytečnou léčbu a nežádoucí účinky, které s ní souvisejí. V léčbě časného karcinomu prsu je možné tento personalizovaný přístup pacientkám poskytnout.

V současné době pacientky s časným karcinomem prsu po operaci často podstupují adjuvantní chemoterapii z důvodu rizika rekurence nádoru. Přestože tato zajišťující chemoterapie může u některých pacientek rekurenci nádoru zabránit, přináší také řadu nežádoucích účinků, a přitom ne pro každou pacientku má přidanou hodnotu. U některých pacientek totiž je riziko, že se jim karcinom vrátí, minimální, a to i bez adjuvantní chemoterapie. U jiných pacientek je však riziko značné a adjuvantní chemoterapie u nich může zabránit vzniku metastáz. Existuje skupina pacientek, kde klinicko‑histopatologický nález nemusí vždy poskytnout jasnou odpověď o míře rizika, tzv. diskordantní skupina, u které přinese genomický test MammaPrint jasnou odpověď.

Zařazení genomického testování do personalizované onkologie přináší nový pohled na specifické vlastnosti nádoru, a pomáhá tak mnohem přesněji přizpůsobit léčbu.

MammaPrint, test genové exprese, byl vytvořen přesně s tímto účelem. Analyzuje aktivitu 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí choroby, a určuje tak nejen agresivitu nádoru, ale také riziko vzniku vzdálených metastáz během prvních deseti let po diagnóze. MammaPrint je schopen zachytit všech sedm genomických drah metastatické kaskády.

Rozdíl v chování nádoru se skrývá v jeho biologii. Genomický profil nádoru rozšiřuje informace o chování nádoru, a umožňuje tak multidisciplinárnímu týmu poskytnout cílenou léčbu. Klinické studie jasně prokázaly, že MammaPrint má přidanou hodnotu v rozhodování, zda je, nebo není bezpečné ustoupit od chemoterapie.

Může to znít trochu neobvykle a dokonce odvážně, pokud ale víme, že je bezpečné chemoterapii vynechat, a tím výrazně zlepšit kvalitu života pacientky, není důvod chemoterapii podávat.

Studie MINDACT, publikovaná v NEJM 8/2016, prokázala, že 46 procent pacientek, u kterých bylo na základě klinických a patologických faktorů identifikováno vysoké riziko vzdálené rekurence, MammaPrint překlasifikoval jako genomicky nízkorizikové. Těmto pacientkám nepřinesla chemoterapie významný benefit ve smyslu přežití bez vzdálených metastáz oproti těm pacientkám, které chemoterapii podstoupily (viz graf).

 

Testování genomickým testem MammaPrint je zahrnuto v prestižních mezinárodních doporučeních pro léčbu karcinomu prsu, jak amerických, tak evropských, včetně NCCN, ASCO, ESMO, St. Gallen, EGTM, AGO. Doporučení se do mezinárodních guidelines nedostávají „překvapivě“, jak bylo uvedeno v článku s názvem „Genomické testování maligních tumorů“, který vyšel v MT 17/2019, ale na základě doporučení odborné pracovní skupiny, která se skládá ze špičkových odborníků na danou diagnózu a na základě nejnovějších poznatků medicínských i ekonomických. MammaPrint je jediný genomový test schválený i pro pacientky s pozitivními uzlinami N1–3 s klinickými důkazy úrovně 1, a má tak nejširší spektrum indikaci mezi všemi ostatními genovými testy. Výsledky genomického testu MammaPrint je tak možné použít k určení prognózy pacientky a rozhodnutí, zda je možné upustit od adjuvantní chemoterapie.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené