Přeskočit na obsah

Genová terapie Parkinsonovy choroby – tříletá data

Dekarboxyláza aromatických L‑aminokyselin (AADC) je enzym, který přeměňuje levodopu na dopamin. S postupující Parkinsonovou chorobou vede úbytek nigrostriatálních buněk, které produkují tento enzym, k nutnosti zvyšování dávek levodopy a další léčbě motorických fluktuací a dyskinezí. 36 měsíců trvající studie fáze 1b nyní ukázala, že genová terapie enzymem, který přeměňuje levodopu na dopamin, je slibná.

Látka s kódovým označením VY­‑AADC01 byla podávána oboustranně pomocí intraoperačních putaminálních infuzí pod vedením MR třem skupinám po pěti pacientech, jednotlivé skupiny dostávaly různé dávky vektorových genomů. Ve dvou skupinách s nejvyššími dávkami se potřeba léků na Parkinsonovu chorobu snížila o 21–30 procent. Všechny tři skupiny byly stabilní nebo se zlepšily v motorických funkcích, celkovém dojmu ze změny a v kvalitě života v průběhu tří let.

Motorické fluktuace zaznamenávané prostřednictvím deníku se zlepšily ve dvou skupinách s nižšími dávkami, ale ve skupině s nejvyššími dávkami se zlepšily pouze po 12 měsících.

Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody související s léčbou. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly dyskineze, hlášené u čtyř pacientů, které ustoupily při změně medikace.

Ačkoli výsledky účinnosti nebyly tak robustní, jako je tomu u některých dos­tup­ných terapií, jako je hluboká mozková stimulace nebo karbidopa/levodopa ve střevním gelu (Parkinsonism Relat Disord 2021;83:132), výsledky byly slibné a trvalé.

Zdroj: Christine CW et al. Safety of AADC gene therapy for moderately advanced Parkinson disease: Three‑year outcomes from the PD‑1101 trial. Neurology 2021 Oct 14; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.