Přeskočit na obsah

Hormonální substituční terapie jako možná prevence hyperkyfózy

Hyperkyfóza obecně

Hyperkyfóza, nefyziologické vyklenutí hrudní páteře, představuje pro pohybový aparát značnou zátěž. Omezuje správnou funkci páteře, zvyšuje riziko pádů, fraktur a může ovlivňovat i mortalitu. Hyperkyfóza je vnímána negativně také z estetického hlediska. K rizikovým faktorům hyperkyfózy patří snížená kostní denzita, úbytek kostní hmoty a úrazy páteře. Vzhledem k potenciálu hormonální substituční terapie bránit v období menopauzy ztrátě kostní hmoty se autoři studie domnívají, že by tato terapie mohla snížit riziko rozvoje hyperkyfózy související s věkem.

Hormonální substituční terapie versus hyperkyfóza

Autoři analýzy pracovali s údaji 1 063 žen, od nichž měli k dispozici informace o užívání, či neužívání hormonální substituční terapie, a zároveň tři rentgenové snímky páteře s rozestupem přibližně 4 roky a 15 let od prvního rentgenového vyšetření. Průměrný věk žen při pořízení třetího snímku byl 83,7 let. Úhel kyfózy dle Cobba dosahoval průměrné hodnoty 51,3 stupňů.

Celkem 46 % žen nikdy neužívalo hormonální substituční terapii, 24 % udává její užívání v minulosti, 17 % žen ji užívalo příležitostně a 12 % pravidelně. Pro hodnocení hyperkyfózy bylo relevantní měření úhlu kyfózy dle Cobba. Ženy s trvalou hormonální substitucí měly úhel kyfózy o 2,8 stupně menší než ženy, které hormonální substituční terapii nikdy nepodstoupily (p = 0,06). Stejný rozdíl byl zjištěn mezi ženami, které hormonální substituční léčbu absolvovaly dříve v minulosti a které hormony neužívaly nikdy (p = 0,02). Výsledky u žen z kategorie příležitostných uživatelek hormonální terapie se výrazně nelišily od skupiny, která se substituční terapií neměla žádné zkušenosti.

Závěr

Výsledky analýzy naznačují, že hormonální substituční terapie u menopauzálních žen může hrát roli v prevenci rozvoje hyperkyfózy. Důvodem by mohl být příznivý vliv hormonální substituce na kostní denzitu, a potažmo paraspinální svalstvo a meziobratlové ploténky. V minulosti byl zjištěn potenciál hormonální substituční terapie coby prevence osteoporotických zlomenin, a tak si tato terapie zaslouží pozornost na mnoha frontách.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47185/2018/07/27/does-menopausal-hormone-therapy-prevent-hyperkyphosis

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…