Přeskočit na obsah

Hra o plné moci soukromých lékařů

Byly dohody dosažené v letošním dohodovacím řízení o úhradách úspěchem, na který mohou být sdružení soukromých lékařů hrdá, nebo fiaskem, bez kterého by nakonec rostly příjmy soukromých lékařů ještě více?Spolek Česká lékařská komora – o. s. (ČLK‑o.s.) usiluje o získání většího množství plných mocí od soukromých lékařů k zastupování v dohodovacím řízení o úhradách zdravotních služeb, a tím také o získání silnější role v těchto jednáních. Při tom se silně vymezuje vůči jiným silným sdružením soukromých lékařů. Ta se proti výrokům prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka ústy svých předsedů ohrazují.Kubek: Sdružení ambulantních lékařů dělají radost ministrovi

V dopise rozeslaném lékařům, členům České lékařské komory, popisuje prezident Kubek letošní dohodovací řízení takto:

„Lékařská komora hájí v dohodovacích řízeních zájmy svých členů na základě plných mocí udělených ČLK‑o.s. Aktivně se účastníme jednání ve čtyřech segmentech (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní gynekologové, komplement). V letošním roce mohli být naši vyjednavači přehlasováni, protože počet plných mocí, kterými disponujeme, nebyl dostatečný. K radosti ministra Vojtěcha i zdravotních pojišťoven mohly tak být uzavřeny dohody, se kterými komora nesouhlasila.

Je škoda, že většina účastníků dohodovacího řízení se pro rok 2020 spokojila s úhradami, které jsou hluboko pod ekonomickými možnostmi zdravotních pojišťoven, na jejichž účtech leží desítky miliard korun. Proč to udělali, o tom můžeme pouze spekulovat.

Vždyť kdy jindy než v čase ekonomické prosperity jsme si měli důrazně říci o to, aby nám pojišťovny za naši práci platily více než dosud. Pokud přijde krize, kterou nás ministr Vojtěch straší, pak nedostaneme tuplem nic. Aby se toto fiasko příště již neopakovalo, budeme potřebovat více plných mocí od soukromých lékařů. Česká lékařská komora je natolik silnou a sebevědomou organizací, že nemáme zapotřebí kupovat si na úkor lékařů přízeň politiků. Garantujeme vám, že nikdy nebudeme před zájmy lékařů – svých členů upřednostňovat politické zájmy ministra zdravotnictví. Nepodepíšeme žádné dohody, které by nebyly výhodné pro lékaře, a nikdy se nesnížíme k podrazáckému jednání. To znamená, že při prosazování zájmů jedné skupiny lékařů nebudeme poškozovat jiné kolegy.

Nebýt nekolegiální aktivity představitelů tzv. Koalice soukromých lékařů, kteří politicky podporovali ministra Vojtěcha místo toho, aby prosazovali ekonomické zájmy soukromých lékařů, kteří jim dali důvěru, mohlo být navýšení úhrad, za které jsme bojovali, výrazně vyšší. Na účtech zdravotních pojišťoven totiž leží několik desítek miliard korun.“Sdružení soukromých lékařů: Za peníze komory rozeštváváte lékaře

Na tento dopis, ale i na další e‑maily a na některé články v komorovém časopise Tempus Medicorum reagovali předsedové a předsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Petr Šonka, Sdružení ambulantních specialistů ČR MUDr. Zorjan Jojko, Sdružení soukromých gynekologů ČR MUDr. Vladimír Dvořák a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR MUDr. Ilona Hülleová:

„Rozeštváváte znovu lékařský stav šířením smyšlených obvinění a využíváte k tomu adresář a časopis České lékařské komory (ČLK), tedy i její finanční prostředky, ačkoli ty mají sloužit zcela jiným účelům.

Vyzýváme Vás tedy: Zastavte neprodleně tuto štvavou kampaň. Soukromí lékaři nestojí proti nemocničním. To, že tento dojem trvale vytváříte a snažíte se vyvolávat a pěstovat konflikt mezi členy ČLK, se hrubě protiví roli, kterou máte jako její prezident zastávat. Přestaňte se vměšovat do záležitostí našich profesních organizací, které na rozdíl od ČLK (a ČLK‑o.s.) fungují na dobrovolné bázi a nezpochybnitelných demokratických principech. Začněte se, prosíme, chovat jako prezident instituce, která zastupuje zájmy všech lékařů, a ne jako odborář. Začněte konečně ve svých dopisech a článcích o nás psát pravdu.

Sdělte korektně, že v dohodovacím řízení pro rok 2020 bylo dosaženo historicky nebývalého navýšení úhrad soukromých lékařů, ale rozhodně se tak nestalo na úkor nemocnic. Rozdělení finančních prostředků mezi segmenty je spravedlivé, soukromí ani nemocniční lékaři nejsou nijak protežováni.

Informujte o tom, jakých výhod bylo dosaženo v dalších jednáních zejména s VZP a následně i na úrovni ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. Přiznejte otevřeně, že toho bylo dosaženo naší zásluhou, nikoli aktivitou ČLK či Krizového štábu. Přiznejte také, že prosadila‑li by ČLK nedohodu, bylo by navýšení úhrad soukromých lékařů v roce 2020 podstatně nižší, než je dnes, a k následným jednáním např. s VZP a k jejím ústupkům by jistě vůbec nedošlo.

Sestavte seznam toho, co jste v posledních například třech letech pro soukromé lékaře opravdu udělal. A vysvětlete, proč jste vždy zastával požadavky odborů na získání co největšího podílu rozdělovaných prostředků pro nemocnice na úkor ambulantního sektoru a proč jste se nikdy nesnažil vyvažovat zájmy jednotlivých skupin lékařů, které tvoří ČLK. Vysvětlete, proč jste v minulém týdnu v České televizi řekl, že peníze by měly jít zejména do nemocnic.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené