Přeskočit na obsah

Humor ve zdravotnictví funguje, má ale svá pravidla

Kniha Pravidla rošťárny slouží jako odborný, avšak praktický průvodce především pro zdravotnický personál. Soustředí se na téma humoru a jeho využití v efektivnější komunikaci s pacientem, jeho rodičem či klientem seniorského zařízení.

Pětici autorů z pěti zemí spojuje profese zdravotního klauna a mezinárodní organizace Red Noses International. Publikaci Zdravotní klaun distribuuje do českých nemocnic, je ale k dispozici i široké veřejnosti online.

Kniha s názvem Humor ve zdravotnictví aneb pravidla rošťárny začala vznikat v pandemických dobách. Cíl autorů byl dvojí – podělit se o mnohaleté zkušenosti s používáním (diagnostikováním, dávkováním, aplikováním) humoru ve zdravotnickém prostředí a zároveň podpořit všechny zdravotníky, kteří pracují na náročných pracovištích v ještě náročnějších časech.

Publikace obsahuje 14 kapitol, ve kterých popisuje mechanismy a typy humoru využívané ve zdravotnictví, včetně specifik pro různé věkové skupiny pacientů či klientů seniorských zařízení. Autoři se snaží vysvětlit, jakým způsobem může humor odvést pozornost od strachu, beznaděje či stresu a jak může posloužit v efektivnější komunikaci s pacientem či jeho blízkými. Přináší také praktické rady, jakými kroky začít humor ve zdravotnictví aplikovat.

Předmluvu k české verzi publikace připravil doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, který zároveň knihu pokřtil. „Medicína v posledních desetiletích zaznamenala obrovský pokrok. Kvalita života i prognóza chronicky nemocných pacientů se významně zlepšily. Přes všechny tyto pokroky ale stále zůstává základem úspěšné léčby pevný a citlivý vztah lékaře a pacienta. Jak ale ukazuje řada zkušeností pacientů, někteří zdravotníci neumějí navázat vztah s pacientem a jeho rodiči, nemají schopnost empatie a komunikační dovednosti. Zdravotní klauni přicházejí pravidelně za svými pacienty do nemocnice, kde pomocí humoru a hry mění prostředí nemocničního pokoje ve svět kouzel a zázraků. Domnívám se, že bychom se my zdravotníci měli od zdravotních klaunů učit, jak s pacienty ještě lépe pracovat rozvíjením hravosti a humoru. Věřím, že se nám pak děti budou rychleji uzdravovat.“

Kniha je také dostupná online na www.zdravotniklaun.cz/pravidla‑rostarny.

Sdílejte článek

Doporučené