Přeskočit na obsah

Hypertenze v těhotenství zvyšuje riziko CMP u potomků

„Naše zjištění naznačují, že hypertenzní poruchy během těhotenství jsou spojeny se zvýšeným rizikem CMP a potenciálně i srdečních onemocnění u potomků do věku 41 let,“ uvedl autor studie dr. Fen Yang, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko. K potvrzení výsledků a lepšímu porozumění možným základním mechanismům jsou ale zapotřebí studie s déle trvajícím sledováním.

Předchozí výzkumy naznačují, že děti vystavené hypertenzním poruchám matky během těhotenství mají zvýšené riziko předčasného porodu, omezení růstu plodu a později v životě se u nich častěji vyskytují kardiovaskulární rizikové faktory, včetně vysokého krevního tlaku, obezity a diabetu. Důkazy o přímé souvislosti s těžkými kardiovaskulárními chorobami jsou však omezené. Tato studie zkoumala souvislost se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční a CMP.

Populační kohortová studie propojila národní registry ze dvou zemí. Živé narozené děti ve Švédsku (ročník 1973 až 2014) a ve Finsku (1987 až 2014) byly sledovány pro ischemickou chorobu srdeční a cévní mozkovou příhodu až do roku 2014. Byly identifikovány hypertenzní poruchy těhotenství, včetně vysokého krevního tlaku (začínajícího před nebo během těhotenství) a preeklampsie (vysoký TK a poškození orgánů). Analýzy byly upraveny o faktory, které by mohly ovlivnit vztahy, jako je rok narození dítěte, pohlaví a vrozené anomálie a věk matky, rodinný stav, úroveň vzdělání, index tělesné hmotnosti, kouření během raného těhotenství a rodinná anamnéza týkající se kardiovaskulárních onemocnění.

Analýzy byly opakovány po vyloučení předčasně narozených dětí nebo plodů s omezením růstu, které byly spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Byly také provedeny sourozenecké analýzy za účelem kontroly možného účinku neměřených genetických a environmentálních rodinných faktorů, které zahrnovaly neshodné páry sourozenců jak v expozici (hypertenzní poruchy těhotenství), tak důsledku (ICHS / CMP).

Z více než 5,8 milionu jedinců zahrnutých do studie se jich matkám s hypertenzními poruchami během těhotenství narodilo 218 322 (3,76 %). Během až 41 let sledování bylo 2 340 (0,04 %) potomků diagnostikováno ischemické onemocnění srdce a 5 360 (0,09 %) byla diagnostikována CMP. Potomci vystavení hypertenzním těhotenským poruchám matky měli o 29 procent a 33 procent zvýšené riziko ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody.

„Analýzy sourozenců naznačují, že sdílené genetické nebo environmentální faktory byly hlavními faktory v souvislosti mezi hypertenzními poruchami těhotenství a rizikem ischemické choroby srdeční. Zvýšené riziko cévní mozkové příhody však přetrvávalo, což naznačuje možnost přímých nitroděložních účinků. “ vysvětlil dr. Yang.

Podle autorů práce se jedná o jednu z mála studií v této oblasti a je zapotřebí dalšího výzkumu. „Byla to observační studie a nemůžeme dělat žádné závěry o kauzalitě. Pokud naše zjištění podpoří další studie, lze podniknout kroky k prevenci kardiovaskulárních onemocnění u potomků vystavených hypertenzním těhotenským poruchám - například se zaměřením na zdraví matek a screeningem rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, v raném věku u dětí,“ dodává dr. Yang.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…