Přeskočit na obsah

Ibrutinib + rituximab v první linii u lymfomu z plášťových buněk

Podle výsledků studie fáze II s názvem WINDOW‑1 byla léčba ibrutinibem a rituximabem v první linii, po níž následovala krátká chemoimunoterapie, bezpečná a účinná u pacientů ve věku 65 let a mladších s lymfomem z plášťových buněk (mantle cell lymphoma). Indukční léčba ibrutinibem a rituximabem vedla k celkové míře odpovědi (ORR) 98 procent a plný režim k ORR 90 procent, zatímco míra kompletní odpovědi byla 87 procent a 89 procent. WINDOW‑1 zahrnovala 131 nově diagnostikovaných pacientů (medián věku 56 let, 79 procent mužů, 92 procent bělochů) – indukční fáze bez chemoterapie s ibrutinibem a rituximabem trvala až do úplné odpovědi nebo do 12 cyklů. Část B léčby se skládala ze zkráceného cyklu intenzivní chemoimunoterapie rituximabem plus hyperfrakcionovaným cyklofosfamidem, vinkristinem, doxorubicinem a dexametazonem (R‑HCVAD) střídaným s metotrexátem‑cytarabinem po dobu čtyř až osmi cyklů v závislosti na průběžné odpovědi. Po průměrné době sledování 42 měsíců nebylo dosaženo mediánu přežití bez progrese (PFS) ani celkového přežití (OS). Tříletá míra přežití bez progrese onemocnění byla 79 procent a tříletá míra OS 95 procent. Mediánu trvání odpovědi nebylo dosaženo, jak uvedli autoři v časopise Lancet Oncology. Pacienti s mutací TP53 měli nižší míru kompletní odpovědi na léčbu ibrutinibem a rituximabem ve srovnání s pacienty bez těchto mutací (55 procent vs. 91 procent). Kromě toho bylo významně vyšší riziko progrese u některých vysoce rizikových kategorií. Indukce ibrutinibem a rituximabem poskytuje příležitost minimalizovat expozici chemoterapii – mohla by totiž vést k dosažení remise bez chemoterapie a umožnit konsolidaci pouze čtyřmi cykly chemoterapie namísto konvenčních osmi.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/hematologyoncology/lymphoma/96857

Sdílejte článek

Doporučené