Přeskočit na obsah

IKEM nasazuje laťku v evropské transplantologii

Barcelona hostila ve dnech 24. až 27. září mezinárodní kongres ESOT – European Society for Organ Transplantation, kterého se účastnilo více než tři tisíce odborníků z oblasti dárcovství a transplantací orgánů. Česká transplantologie se v této náročné konkurenci rozhodně neztratila. O tom, co tuzemští odborníci na zasedání prezentovali, hovoří prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM. 

  • Co bylo hlavním tématem kongresu a jaké hlavní teze tam podle vás zazněly?

 

Letošní 18. kongres Evropské společnosti pro orgánové transplantace v Barceloně se letos zaměřil na několik hlavních témat. Z chirurgických témat dominovala perfuze a rekondice orgánů před samotnou transplantací, transplantace od žijících dárců a také transplantace od dárců se smrtí oběhu. Protože se jednalo o evropský kongres, byly opakovaně zmíněny velké kolaborativní studie zaměřené na buněčnou terapii, využití biomarkerů pro řízení imunosupresivní terapie nebo neinvazivní diagnostiku rejekce orgánů. Pozornost byla věnována rovněž experimentální léčbě chronické rejekce. 

  • Který tematický blok či přednáška vás osobně nejvíce zaujaly?

 

Opravdovým překvapením byl závěrečný blok přednášek na kongresu, který byl věnován spíše obecným tématům, jako například problematice vedení týmů. Vystoupili v něm mimo jiné Robert Montgomery z New Yorku a Dory Segev z Baltimore. Oba dva spolu zavedli několik zásadních inovací v transplantologii, mimo jiné zdokonalili systém párových výměn a zavedli desenzitizační strategie u HLA inkompatibilních transplantací ledvin, čímž umožnili transplantace pacientům, kteří jinak neměli žádné šance získat kompatibilní orgán. Jejich mentorská přednáška byla velkým zážitkem. 

  • V soutěži o nejvyšší počet zaslaných vědeckých příspěvků v rámci jednoho transplantačního centra se IKEM umístil ve velké mezinárodní konkurenci na vynikajícím pátém místě společně s Univerzitou v Cambridgi. Co pro IKEM toto ocenění znamená?

 

Jsme opravdu rádi, že máme tolik motivovaných týmů napříč naším transplantačním centrem. Přednášky a postery připravili nefrologové, chirurgové, gastroenterologové, pracovníci experimentálních pracovišť a také imunologové. Naším cílem je představit IKEM nejen jako jedno z největších evropských transplantačních center, ale také jako pracoviště, kde se uskutečňuje solidní klinický a experimentální transplantologický výzkum. Letos jsme referovali mimo jiné o chirurgických inovacích, jakými jsou transplantace jater pomocí splitu, o transplantaci dělohy, heterologní imunitě nebo o akomodaci u AB0 inkompatibilních transplantací ledvin. Myslím si, že se nám podařilo dobře představit naše pracoviště ostatním kolegům a že jsme tak zlepšili i jejich povědomí o české transplantační medicíně. Výsledkem této aktivity je pak naše vzrůstající účast ve společných evropských klinických a výzkumných projektech. 

  • Vy sám jste měl na kongresu významnou přednášku o léčbě humorální rejekce. O čem pojednávala? Jaké na ni byly na konferenci ohlasy?

 

Akutní protilátkami zprostředkovaná rejekce představuje v současnosti asi největší oříšek, který po transplantaci řešíme. Je způsobena preformovanými anti‑HLA protilátkami proti antigenům dárce, jejichž množství je sice před transplantací relativně malé, takže je běžné předtransplantační vyšetření (cytotoxický crossmatch) neodhalí, ale v prvních dnech po operaci se jejich množství zvýší natolik, že poškodí štěp. Léčebné postupy nejsou dosud standardizované, protože neexistují žádné prospektivní randomizované studie, a proto kolegové vždy ocení referování vlastních léčebných schémat a postupů. 

  • Transplantcentrum IKEM je největším transplantačním centrem v České republice. Jak významnou roli má na evropském poli transplantací?

 

Spolu s Oslem a Paříží patří pražský IKEM mezi tři největší transplantační centra v Evropě. Každý rok se u nás provede více než pět set transplantací, nejvíce je tradičně ledvin, v posledních letech podstatně přibylo transplantací jater, velmi solidních počtů je dosahováno také u transplantací srdce a slinivky břišní. Byly provedeny také multiviscerální transplantace a transplantace dělohy, transplantují se i Langerhansovy ostrůvky. Transplantologie se velmi dynamicky vyvíjí a pokrok nespočívá jenom v tom, co se transplantuje, ale také v nových technikách. Ty umožní transplantace u nemocných, u kterých to ještě nedávno nebylo možné. Rovněž se zlepšuje využití orgánů, které bychom dříve netransplantovali. Podstatně se také zlepšily naše diagnostické možnosti. Tyto inovace umožňují provádět více transplantací a zlepšovat jejich výsledky. V posledních letech v IKEM proběhly programy doškolování evropských kolegů v oblasti transplantací ledvin a transplantací jater, na druhou stranu se také snažíme rychle přenášet moderní postupy z významných světových pracovišť.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…