Přeskočit na obsah

IKEM zaznamenal rekordní počet transplantací

Absolutně největšího čísla v historii co do počtu transplantací se podařilo dosáhnout lékařům pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Při 420 výkonech transplantovali celkem 459 orgánů. Ve 39 případech totiž transplantovali jednomu příjemci dva orgány najednou (pankreas, srdce, játra nebo Langerhansovy ostrůvky vždy v kombinaci s ledvinou). Rok 2013 se tak zapsal do dějin a potvrdil, že IKEM stále drží pozici největšího a nejvýkonnějšího transplantačního centra v České republice.

 

Přednosta Transplantcentra IKEM MUDr. Pavel Trunečka, CSc., informoval 30. ledna na slavnostní tiskové konferenci o tom, že oproti loňskému roku je to nárůst počtu transplantovaných orgánů o 63, což znamená, že v IKEM provedli v průměru téměř devět transplantací týdně: „Historicky nejvyššího počtu výkonů se nám podařilo dosáhnout u jater, kde jsme dokázali transplantovat 87 jaterních štěpů, a pak také u kombinace slinivky břišní spolu s ledvinou. Tady se nám počet vyšplhal na 30 zákroků. Ovšem celkově nejvyššího počtu, ostatně jako doposud vždy, jsme dosáhli u transplantací ledvin. Těch jsme loni provedli celkem 282, z toho 65 od žijících dárců, což je také nejvíce v historii tohoto programu.“

Program transplantace ledvin od žijících dárců slaví v posledních dvou letech, kdy se naplno rozběhl i program párových výměn, rekordní úspěchy, což je pozitivní především pro pacienty, kterým ledviny selhaly. „Transplantace ledviny od žijících dárců mají významně lepší výsledky než transplantace od dárců zemřelých, orgán vydrží v průměru i třikrát déle, tedy více než 20 let. Navíc provedení transplantace je možné ještě v době před zahájením dialyzační léčby, která je z dlouhodobého hlediska mnohem nákladnější než samotný zákrok. Nejčastějšími dárci jsou rodiče a sourozenci, v poslední době také partneři nebo například kamarádi,“ vysvětluje MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

 

Játra vítězí

Kromě absolutně nejvyššího počtu transplantací jater v historii si IKEM připisuje i řadu dalších mimořádných úspěchů, a to především v oblasti splitů (rozdělení) jater. „Těch bylo loni provedeno celkem čtrnáct, z toho v šesti případech pro dětské příjemce. I když je IKEM zaměřen především na dospělé pacienty, o ty dětské se rovněž dokážeme dobře postarat. Je u nich velmi náročná jak operační, tak pooperační péče. Jsme jediné centrum v republice, které transplantace jater u dětí provádí,“ vysvětluje MUDr. Trunečka. Pro malé pacienty jsou v IKEM plně vybaveni; mají pro ně všechny přístroje jak na sálech, tak na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, kde navíc personál prošel vysoce specializovaným výcvikem.

 

Světový unikát – split jater

IKEM si za rok 2013 připisuje také jeden světově významný unikát. Podařilo se zde rozdělit jedna játra metodou splitu mezi dva dospělé, kteří byli v akutním stavu po otravě muchomůrkou zelenou. „Byli jsme v eticky velmi složité situaci – jedna játra, dva pacienti, dosud neprovedený, enormně technicky obtížný výkon, vše muselo být navíc vyřešeno co nejrychleji. Pokud bychom transplantovali jen jednoho, druhý by jistě zemřel. Při vědomí všech rizik jsem se rozhodl řešit situaci novou metodou,“ dodává MUDr. Froněk. Nebýt okamžitého zásahu, mladý pár by se nedožil ani dalšího rána. Teď, čtyři měsíce od transplantace, se oběma zachráněným daří velmi dobře.

 

Týmová spolupráce

Fungování transplantačních programů je podmíněno souhrou desítek lidí. „Na záchraně života každého z našich pacientů, který čeká na transplantaci, spolupracují nejen lékaři, zdravotnický personál, koordinátoři, ale i řidiči sanitek nebo piloti – ti všichni uskuteční kvůli jednomu orgánu až 300 telefonních hovorů. Nic z toho by ale nebylo možné bez vynikající spolupráce s desítkami dárcovských nemocnic. Bez jejich vzorné péče o dárce orgánů by nemohl fungovat žádný z transplantačních programů,“ zdůrazňuje vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. „Praktičtí lékaři, kteří mají ve své péči osoby se selhávajícími ledvinami, požívají jejich důvěry a znají jejich rodiny, by měli mít dostatek informací o způsobu léčby transplantací. Mohou si je kdykoli v IKEM vyžádat, mohou přijít na konzultaci či na dny otevřených dveří. Existuje i možnost stáží. Je to důležité pro osvětu jak lékařů, tak nemocných. Klíčovou roli hrají bezesporu specialisté, jako jsou hepatologové, diabetologové, nefrologové, kardiologové a pneumologové, kteří mají pacienta v péči.“

Transplantace a peníze

Na začátku roku 2013 se zdálo, že IKEM bude muset vzhledem k velmi restriktivní úhradové vyhlášce omezit počty transplantací; nepříznivou situaci se však díky úsilí vedení a vyjednávání s pojišťovnami podařilo zvrátit. „Rekordního počtu transplantací jsme mohli dosáhnout díky prosazení a zavedení tzv. transplantačních balíčků. Ty zahrnují veškerou péči před, během i po transplantaci a nastavují financování transplantací dle skutečného stavu. Jsem velmi rád, že jsme se o jejich zavedení do praxe zasloužili, a mohli tak pomoci ještě více pacientům,“ objasňuje ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Díky pojišťovnám, s největším podílem VZP, se IKEM dlouhodobě daří počty zákroků zvyšovat. „Jsme si vědomi toho, že není snadné vtěsnat do tabulek a vzorců tak specializovanou péči, jakou poskytuje právě IKEM. Proto jsme se pro loňský rok dohodli na balíčkových cenách, díky kterým VZP za transplantace uhradila IKEM o 145 milionů korun více, než kolik jí za tutéž péči nařizovala zaplatit úhradová vyhláška. I letos počítáme s navýšením celkových plateb, a to i přes to, že VZP ubylo pojištěnců, a vlastně by tak měla platit za méně péče. Zatímco loni VZP zaplatila IKEM celkem zhruba 1,55 miliardy, letos počítáme s 1,61 miliardy korun. Považovali bychom za vhodné, aby nás v tom následovaly i ostatní zdravotní pojišťovny,“ vyzdvihuje náměstek ředitele VZP pro úsek zdravotní péče MUDr. JUDr. Petr Honěk.

 

Minulých deset let

V roce 2004 proběhlo v IKEM 35 transplantací srdce, zato loni už 50. Transplantací ledvin (včetně kombinovaných) od zemřelých dárců se uskutečnilo před deseti lety 191, loni 217. Transplantací ledvin od žijících dárců bylo v roce 2004 celkem 25, loni rekordních 65. Transplantací jater provedli lékaři IKEM před deseti lety 59, loni neuvěřitelných 87. Transplantací slinivky břišní a ledviny bylo v roce 2004 celkem 17, loni už 30. Transplantace Langerhansových ostrůvků se v roce 2004 nedělala žádná, ale loni jich lékaři provedli už pět. Transplantací slinivky břišní samotné bylo před deseti lety osm, loni pouhých pět. Čekací listina na transplantace orgánů v České republice ke dni 31. 12. 2013 čítala 1 100 položek. Počty nemocných po transplantaci ledviny sledovaných v IKEM přibývá. Klinika nefrologie jich v roce 2004 evidovala 1 543, loni už 2 208. Pokrok je tedy obrovský.

 

Každý pacient je zvláštní příběh

Důkazem toho, že funkční a živé transplantační programy mají smysl, je i příběh paní Lenky Bukovské, které selhala játra. Onemocněla už jako dítě. Nová játra dostala v šestnácti letech. Díky transplantaci a tomu, že ji lékaři vrátili do života, narodilo se jí ve dvaceti letech přirozenou cestou dítě. Dnes už má dvě – starší dívku a mladšího chlapce. „Kromě toho, že musím brát léky, necítím žádná zásadní omezení. Ten první rok po transplantaci jsem musela držet striktní dietu, potom už nic. Co se týká sportu, teď můžu dělat všechno rekreačně. Fyzická zátěž je pro mě sice náročnější než pro ostatní, ale jinak, co se týká stravy a sportu, všechno můžu dělat v rozumné míře. Nebýt transplantace, nebyla bych tady já, natož pak mé děti, které jsou pro mě v životě to nejdůležitější. Za to patří lékařům velký dík. Nezachránili jeden, ale rovnou tři lidské životy,“ líčí paní Lenka.

 

Startovací pozice pro rok 2014

Institut klinické a experimentální medicíny má pro rok 2014 mnohem slibnější startovní pozici než pro ten minulý. Podle odhadů by se vzrůstající tendenci počtu provedených transplantací mělo dařit přinejmenším udržet. „K tomu je ale potřeba zároveň rozšiřovat kapacity. Proto máme do budoucna hned několik cílů – prvním z nich je vybudovat nový operační sál právě pro Kliniku transplantační chirurgie,“ plánuje ředitel Herman, „zároveň bychom rádi letos začali s přípravami stavby nového pavilonu G1, G2. Ten by měl odlehčit hlavní budově, ve které by tak mohlo vzniknout například více ambulancí, jež se starají o pacienty po transplantacích. Jejich počet se totiž rok od roku skokově zvyšuje. Například jen po transplantaci ledviny je v naší péči aktuálně více než 2 200 pacientů, kteří chodí na pravidelné kontroly na Kliniku nefrologie.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…