Přeskočit na obsah

IMI – cesta k partnerství při výzkumu i realizaci

Je známou, avšak někdy opomíjenou skutečností, že medicína se neobejde bez inovativních léků a naopak farmaceutický průmysl potřebuje spolupráci s akademickými vědeckými pracovišti i lékaři z běžné praxe. Jak najít správné partnerské pracoviště v rámci celé Evropy, nové nápady i podporu, bývá někdy složitý problém. Není však v mnoha případech neřešitelný. IMI (Innovative Medicines Initiative) představuje iniciativu, která může zprostředkovat strategické partnerství při hledání nových nápadů a prostředků nejen pro vývoj nových molekul, ale i technologií a postupů. IMI představuje i platformu pro optimalizaci designů klinických studií, regulačních procesů, vzdělávání i uplatnění produktu na trhu.

AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) uspořádala koncem letošního ledna seminář, IMI Info Day, jehož se zúčastnil výkonný ředitel IMI, doktor Michel Goldman z Bruselu. Účastníkům semináře, tedy zástupcům jak inovativního farmaceutického průmyslu, tak zájemcům z řad akademické obce, vysvětlil poslání IMI, jakým způsobem může IMI prospět v konkrétních krocích, a představil i aktuální řešené problémy. Podle jeho slov je již vývoj nového přípravku tak nákladný, že se vyplatí spolupráce i mezi konkurujícími subjekty. Společenská potřeba vyvíjí tlak na snižování nákladů vývoje a výroby inovativních technologií a na druhou stranu však požaduje zvýšení účinnosti, přičemž se nesmí opomíjet ani problematika léků na vzácná onemocnění.

IMI sdružuje veřejné finanční zdroje (prostřednictvím Evropské komise) a zdroje ze soukromého sektoru (EFPIA, Evropská federace inovativního farmaceutického průmyslu). Na období mezi lety 2007 až 2013 byly takto vyčleněny dvě miliardy eur (miliarda z Evropské komise a miliardu poskytli členové EFPIA), přičemž čerpání na dílčí projekty by mělo proběhnout do roku 2017. Letošní rok je tedy posledním „první etapy“ IMI, ale existují reálné předpoklady pokračování podobného projektu od druhé poloviny roku 2014.

Každým rokem existence IMI bylo vyhlášeno několik výzev k přihlášení do určitého projektu. V prosinci loňského roku byla spuštěna výzva 8, do níž se mohou zájemci hlásit do 19. března 2013. Témata a předběžné rozpočty 8. výzvy jsou uvedeny v přehledu.

Hlavní partnerskou organizaci IMI – Evropskou federaci farmaceutických společností a asociací (EFPIA) – zastupovala ředitelka pro vědecké záležitosti, Magda Chlebusová. Ve své prezentaci zdůraznila, že IMI představuje spojení mezi často neadresnými společenskými požadavky na vývoj určitých technologií a možnostmi farmaceutického průmyslu. Do tohoto partnerství jsou přizváni zástupci vědecké obce (nejen medicínské), malých a středně velkých společností (SME, Small and Medium Enterprises) a pacientů.

Praktické aspekty přiblížila účastníkům semináře Magali Poinotová, ředitelka IMI pro právní záležitosti. V rámci IMI je nutné předem smluvně stanovit pravidla ochrany duševního vlastnictví, podíly na ekonomickém výsledku, ale i průběh spolupráce, včetně čerpání finančních prostředků. Z vystoupení bylo zcela zřejmé, že bez určité míry „papírování“ se ani projekty IMI neobejdou.

V druhé části semináře byly představeny úspěšné projekty. S potěšením přijalo auditorium zprávu MUDr. Petry Nytrové z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN o projektu ABIRISK (Anti‑biopharmaceutical immunization: prediction and analysis of clinical relevance to minimize the risk), jehož cílem bylo prohloubit porozumění imunogenicitě léků používaných v léčbě roztroušené sklerózy, případně u dalších chronických chorob, na nichž mají podíl autoimunitní mechanismy. Vyvinutá metodika pomůže i predikci účinnosti a bezpečnosti konkrétního léčivého přípravku. Na tomto programu se podílelo celkem 35 partnerů (9 společností EFPIA, 24 akademických institucí a dvě další instituce, SME).

Důkazem, že i vzdělávání má v projektech IMI své místo, dokázala Christa Janko z vídeňské univerzity, která se podílela na realizaci hned několika programů, které jsou zaměřeny nejen na postgraduální vzdělávání lékařů, ale i na edukaci laické veřejnosti, na farmakovigilanci a další témata. Praktický přínos vytvoření edukačních projektů IMI spočívá ve vytvoření náplně vzdělávacích programů, které jsou realizovány po celé EU, a to včetně evropských prestižních univerzit, ale i v možnosti čerpání finančních prostředků na podporu zájemců o vzdělávání v rámci určitých projektů.

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…