Přeskočit na obsah

Imunitní odpověď u pacientů s NHL/CLL je po očkování proti covidu‑19 oslabena

Pacienti s non‑Hodgkinovým lymfomem (NHL) a chronickou lymfocytární leukémií (CLL) mají vyšší riziko špatného výsledku léčby covidu‑19. Prospektivní observační studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology se proto snažila popsat imunitní odpověď u těchto pacientů po očkování mRNA vakcínou. Zjistila, že vazba a neutralizace protilátek proti původnímu viru SARS‑CoV‑2 a jeho variantám delta a omicron byla u těchto pacientů ve srovnání se zdravými očkovanými podstatně nižší. Roli hrál i věk – u pacientů starších 65 let byla celková koncentrace protilátek desetkrát nižší než u mladších. Na rozdíl od mnoha jiných studií s covidem‑19 tým použil také test neutralizace živého viru, což ukázalo, do jaké míry jsou protilátky skutečně schopny virus neutralizovat. Většina z pacientů již dříve dostávala terapii zaměřenou na lymfom a 47 procent z nich dostalo během roku před první dávkou vakcíny terapii zaměřenou na protilátky anti‑CD20. Po dvou dávkách vakcíny dosáhlo 67 procent očkovaných (ale dříve neinfikovaných) onkologických pacientů sérokonverze imunoglobulinu G ve srovnání se sto procenty očkovaných kontrol. U pacientů s NHL/CLL došlo k 85násobnému snížení průměrných vazebných titrů IgG proti spike‑proteinu i ke snížení proti dalším složkám viru. Podstatně nižší byly také vazebné titry IgA a IgM. Protilátky dosáhly vrcholu po druhé dávce vakcíny a v průběhu času pomalu klesaly, ale vrchol protilátkové odpovědi a průměrná koncentrace protilátek zůstaly u pacientů s NHL/CLL ve srovnání s kontrolami významně nižší.

Zdroj: Chang A, Akhtar A, Linderman SL, et al. Humoral responses against SARS‑CoV‑2 and variants of concern after mRNA vaccines in patients with non‑Hodgkin lymphoma and chronic lymphocytic leukemia [published online ahead of print, 2022 Apr 18]. J Clin Oncol. doi: 10.1200/JCO.22.00088.

Sdílejte článek

Doporučené