Přeskočit na obsah

Imunitní odpověď u pacientů s NHL/CLL je po očkování proti covidu‑19 oslabena

Pacienti s non‑Hodgkinovým lymfomem (NHL) a chronickou lymfocytární leukémií (CLL) mají vyšší riziko špatného výsledku léčby covidu‑19. Prospektivní observační studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology se proto snažila popsat imunitní odpověď u těchto pacientů po očkování mRNA vakcínou. Zjistila, že vazba a neutralizace protilátek proti původnímu viru SARS‑CoV‑2 a jeho variantám delta a omicron byla u těchto pacientů ve srovnání se zdravými očkovanými podstatně nižší. Roli hrál i věk – u pacientů starších 65 let byla celková koncentrace protilátek desetkrát nižší než u mladších. Na rozdíl od mnoha jiných studií s covidem‑19 tým použil také test neutralizace živého viru, což ukázalo, do jaké míry jsou protilátky skutečně schopny virus neutralizovat. Většina z pacientů již dříve dostávala terapii zaměřenou na lymfom a 47 procent z nich dostalo během roku před první dávkou vakcíny terapii zaměřenou na protilátky anti‑CD20. Po dvou dávkách vakcíny dosáhlo 67 procent očkovaných (ale dříve neinfikovaných) onkologických pacientů sérokonverze imunoglobulinu G ve srovnání se sto procenty očkovaných kontrol. U pacientů s NHL/CLL došlo k 85násobnému snížení průměrných vazebných titrů IgG proti spike‑proteinu i ke snížení proti dalším složkám viru. Podstatně nižší byly také vazebné titry IgA a IgM. Protilátky dosáhly vrcholu po druhé dávce vakcíny a v průběhu času pomalu klesaly, ale vrchol protilátkové odpovědi a průměrná koncentrace protilátek zůstaly u pacientů s NHL/CLL ve srovnání s kontrolami významně nižší.

Zdroj: Chang A, Akhtar A, Linderman SL, et al. Humoral responses against SARS‑CoV‑2 and variants of concern after mRNA vaccines in patients with non‑Hodgkin lymphoma and chronic lymphocytic leukemia [published online ahead of print, 2022 Apr 18]. J Clin Oncol. doi: 10.1200/JCO.22.00088.

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…