Přeskočit na obsah

Imunitní reakce na viry může způsobovat problémy s učením

Vědcům se na myším modelu podařilo odhalit mechanismus, při němž imunitní reakce organismu na viry (například chřipkové nebo HIV) může způsobovat problémy s učením a s pamětí.Vstup viru kdekoli v krevním řečišti vyvolá „první odpověď“ imunitních buněk zvaných CX3CR1high LY6Clow monocyty, které pak spustí produkci zánět signalizujícího proteinu TNFα. Podle autorů studie z Langone Medical Center při New York University, publikované online v Nature Medicine, pak TNFα putuje do mozku, kde blokuje formování spojení nervových buněk potřebných k přeměně senzorických informací do vzpomínek.

Aktivace imunitního systému virem sice byla s kognitivními problémy spojována už dlouho, ale tento mechanismus nebyl přesně popsán. Nová studie zjistila, že aktivace imunity vyvolaná virem způsobuje ztrátu spojení mezi neurony v kortexu, což je mozková oblast zodpovědná za učení. Takto ovlivněné myši podávaly horší výkony při testech schopnosti učení.

Pozorované změny neuronového propojení byly spuštěny nikoli v mozku, ale na periferii, kde virová infekce poprvé vešla do kontaktu s CX3CR1high LY6Clow monocyty v krevním oběhu.

„Tato zjištění u zvířat odpovídají tomu, co klinicky pozorujeme u pacientů s akutním či chronickým infekčním onemocněním. Často podávají horší výkon v motorických schopnostech a mají sníženou paměť,“ říká Guang Yang, odborný asistent z Department of Anesthesiology, Perioperative Care, a Pain Medicine at NYU Langone. „Naše výsledky dokazují, že existující protizánětlivá léčba zacílená na TNFα může chránit proti mozkové dysfunkci v průběhu periferní infekce.“

Výsledky studie se soustředily na úlohu dendritů, což jsou krátké výběžky neuronů, které přijímají elektrické signály a předávají je dál. Podle předchozích studií učení motorickým dovednostem vyvolává zvýšené vytváření dendritických výběžků, které způsobuje zlepšování výkonu u zvířat. V současné studii experimenty prokázaly, že po expozice mimetické virové infekci poly(I:C) myši eliminovaly více než dvojnásobné procento dendritických výběžků než myši bez expozice, což znamená narušení koordinace synaptické sítě. Navíc myši vycvičené k běhání na rotující tyči, což vyžaduje svalovou koordinaci a motorické dovednosti, po expozici poly(I:C) vytvářely podstatně méně dendritických výběžků.

Vědci rovněž změřili koncentrace cytokinů v různých časech po aplikaci poly( I:C) a zjistili rozsáhlejší a déletrvající zvýšení koncentrace TNFα než u jiných cytokinů. Vzhledem k těmto zjištěním se vědci domnívají, že vliv systémové imunitní odpovědi na neuronové spojení v mozku způsobil právě TNFα. U myší, u nichž byl potlačen signál TNFα v bílých krvinkách, nebyl po expozici mimetické infekci pozorován ani pokles vytváření dendritických výběžků, ani snížení schopnosti motorické paměti.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…