Přeskočit na obsah

In memoriam: Václav Špičák

Profesor Špičák byl spoluzakladatelem oboru alergologie a klinická imunologie v Československu, dlouholetým předsedou a posledních 16 let čestným předsedou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, zakladatelem a ředitelem České iniciativy pro astma o.p.s. Založil Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem a byl jeho prvním předsedou. Byl též členem a sekretářem předsednictva České lékařské společnosti JEP a předsedou oborové komise pro alergologii a klinickou imunologii České lékařské komory.

Celých 20 let, až do konce roku 2018, byl šéfredaktorem odborného časopisu Alergie a ještě o rok déle časopisu pro laiky Alergie, astma, bronchtida. Organizoval mnoho odborných sympózií, konferencí, kurzů a sjezdů.

Václav Špičák byl člověk s velkým Č, kamarádský, přátelský, lidský, rodinný, se smyslem pro humor. Měl rád kulturu, vzdělanost, sport. Do roku 2016 celkem 45 let organizoval a lékařsky zajišťoval letní dětský ozdravný tábor pro alergiky a astmatiky. Miloval své pacienty a oni milovali jeho. Měl rád mediky a ti měli rádi jeho. Těžce nesl, když v době normalizace nesměl přednášet a byl zcela záměrně vedením fakulty upozaděn, aby neměl kontakt s akademickou obcí. Naštěstí sametová revoluce před 30 roky znamenala konec tomuto bezpráví. Získal profesuru a dostalo se mu dalších uznání, jako např. udělení ceny J. E. Purkyně (2005), ceny profesora Zavázala (2008), v roce 2009 byl pasován na Rytíře lékařského stavu. V roce 2017 byl za zásluhy o zlepšení diagnostiky astmatu, léčby, prevence a kontroly u nás i v mezinárodním kontextu jmenován ambasadorem Globální iniciativy pro astma (GINA).

Profesor Špičák byl velkou osobností, která bude nenahraditelně chybět všem, kteří ho znali nebo dokonce měli tu čest s ním spolupracovat. Zvykli jsme si, že byl po dlouhá léta integrální součástí našich životů, profesních i osobních.
Bude nám moc chybět.


Čest jeho památce.

Za Českou společnost alergologie a klinické imunologie

Petr Panzner

Vít Petrů

 

 

Zdroj: MT

Doporučené