Přeskočit na obsah

Infekce močových cest v dětském věku z pohledu urologa

Podle současných znalostí je u 60 % novorozenců a 30 % starších dětí ataka horečnaté uroinfekce spojena s anomálií močopohlavního systému. Infekce močových cest postihuje v prvním roce života nejčastěji chlapce a do značné míry souvisí se stavem předkožky. Mezi dětmi mladšími než jeden rok věku je bakteriurie zjištěna v 0,7 % případů u děvčat a v 2,7 % u chlapců (Wettergren, 1980), u dívek se četnost výskytu zvyšuje po prvním roce života. U chlapců starších než jeden rok klesá výskyt infekce močových cest na 1,9 %, zatímco u děvčat vzrůstá na 8,1 %. Infekce močových cest je onemocnění s vysokou recidivitou, zejména v ženské populaci. Podle současných zkušeností se opakuje v prvním roce po úvodní atace u 30 % a do pěti let u 50 % pacientek. Etiopatogeneze infekce močových cest
Nejčastěji dochází k průniku infekce do organismu ascendentní cestou v závislosti na typu bakteriální kolonizace perinea a vaginálního introitu u dívek, resp. předkožkového vaku u chlapců. Méně častý, pozorovaný zejména u novorozenců, kojenců a imunokompromitovaných jedinců, je vznik infekce cestou hematogenní, eventuálně per continuitatem. U nejmenších chlapců (kojenecký věk) se zdá být velmi pravděpodobná, jak již bylo uvedeno, souvislost infekce močových cest s periuretrální a prepuciální kolonizací. První měsíce života se setkáváme v nejvyšší míře s kolonizací předkožky aerobními bakteriálními kmeny. Výskyt této flóry klesá po dovršení šestého měsíce a je výjimečný po pátém roku věku (Bollgren, Winberg, 1976). Byl prokázán vyšší výskyt infekce močových cest u chlapců se zachovanou předkožkou (1,12 %) v porovnání s pacienty po cirkumcizi (0,11 %).Epididymitida
Epididymitida je v dětském věku spojena nejčastěji s anomálií dolních močových cest, s vyššími mikčními tlaky v prostatické uretře (detrusorosfinkterická dyssynergie) či s ektopickým vyústěním močovodu do vývodných cest semenných. Při každém akutně vzniklém otoku se zarudnutím šourku je třeba myslet na možnost torze varlete či appendixu testis.Chlamydiové infekce
V současnosti je diagnostikujeme častěji než dříve, což může být jistě způsobeno i lepší dostupností přesnějších vyšetřovacích metod. Častěji se objevuje u dívek, setkáváme se buď s perinatální akvizicí, u starších děvčat pak se sexuálním přenosem. Tato infekce se objevuje ale i u dětí školního (předškolního) věku s velmi dobrým sociálním zázemím, bez podezření na sexuální přenos. Kromě bakteriálních a chlamydiových infekcí vídáme i virové cystitidy. Bývají způsobeny adenoviry (Numazaki, 1973). Na ambulancích se nejčastěji setkáváme s hemoragickými cystitidami. Postihují zejména oslabené jedince (metabolická onemocnění, imunosuprese atd.).
...

Plnou verzi článku najdete v: Pediatrie po promoci 6/2005, strana 38

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené