Přeskočit na obsah

Infektologie v druhé polovině roku 2022

3-22_199
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Doufejme, že zahájení provozu Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol na místě původního infekčního oddělení není ojedinělou vlaštovkou (viz dále). U příležitosti zahájení jejího provozu odpověděl její přednosta MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., na dotazy týkající se upgradu oboru infekční lékařství.

 • Jak se změnilo vnímání ­infektologie kole­gy z jiných oborů v době pande­mie covidu‑19?

Pandemie covidu‑19 ukázala, že infekční nemoci stále dokáží významným způsobem ovlivnit medicínu, a dokonce i celé zdravotnické systémy. Domnívám se, že právě během pandemie covidu‑19 řada kolegů zjistila, že náš obor má v péči o pacienty s infekčním onemocněním co nabídnout.

 • Co přinesla pandemie samotnému oboru infektologie?

V první řadě pomohla našemu oboru „vyzrát“. Myslím si, že nyní již není pochyb o tom, že i v infekčním lékařství je velmi zásadní vycházet z principů medicíny založené na důkazech a v léčbě pacientů využívat výsledky kvalitního klinického výzkumu. Rovněž tak v řadě nemocnic došlo k rozšíření poskytované zdravotní péče v našem oboru. Domnívám se, že doba, kdy se rušila infekční oddělení, je již pryč.

 • Jak vidíte budoucnost oboru?

Podle mého názoru představuje infekční lékařství velmi perspektivní obor, který se začíná v poslední době více orientovat na specializovanou ambulantní a konziliární péči, což odpovídá moderní koncepci našeho oboru a tomu, jak infektologové pracují v zahraničí.

ambulance IK ilustrační._small

Abulance na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Vize oboru infekční lékařství

 • Dynamický, prestižní a esenciální obor zasahující do většiny specializací medicíny.
 • Přesun od „izolačního“ oboru k multidisciplinárnímu oboru plně integrovanému do provozu zdravotnických zařízení.
 • Zajištění specializované infektologické lůžkové péče pro pacienty ve všech regionech České republiky.
 • Významné rozšíření konziliární činnosti s dostupností infektologa ve všech okresních nemocnicích.
 • Rozvoj ambulantní péče, včetně zlepšení podmínek pro založení privátní infektologické praxe mimo nemocniční prostředí jako významný motivační prvek pro mladé a kvalitní lékaře, zlepšení bodového ohodnocení „infektologických“ výkonů.
 • Rozvoj intenzivní péče jak na infekčních odděleních, tak účast infektologa v týmu mezioborových jednotek intenzivní péče.
 • Posílení spolupráce s ostatními klinickými obory, včetně představení nezastupitelné role našeho oboru – kognitivní specializace schopná poskytnout erudovanou diferenciální diagnostiku komplikovaných případů.
 • Podpora všech oblastí, které jsou pro infekční lékařství stěžejní (nejen HIV a HCV):
 • Rozšíření a zkvalitnění specializačního vzdělávání v roli lékařských fakult, posílení kvalitního celoživotního vzdělávání v režii odborné společnosti, lékařských fakult a IPVZ.
 • Kvalitní a jednotná mediální prezentace významu, úspěchů a možností našeho oboru, včetně průpravy v mediální komunikaci u vůdčích osobností oboru.
 • Zvýšení dostupnosti kvalitních informací, zajištění významnější podpory autorům webu infekce.cz, podpora využívání moderních informačních kanálů pro šíření odborných informací.         

Zdroj: infekce.cz, web Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Literatura
1. Čabanová A. Samostatný infektolog, budoucnost nemocnic. Medical Tribune 21. 9. 2020.
2. www.infekce.cz; web Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.
3. Šimůnková M. Infektologie by měla být prestižním oborem. Medical Tribune 21. 9. 2020.

Sdílejte článek

Doporučené