Přeskočit na obsah

Inhibitory CDK 4/6 vstupují do adjuvance

V úvodu letošního virtuálního kongresu Evropské společnosti klinické onkologie byla prezentována studie třetí fáze monarchE. Ta přináší potenciál pro rozšíření adjuvantní léčby velké skupiny pacientek s hormonálně pozitivním, HER2 negativním karcinomem prsu.

Studie monarchE zahrnula 5 637 pacientek s HR+/HER2– časným karcinomem prsu a s rizikovými faktory relapsu (≥ 4 pozitivní uzliny nebo 1–3 pozitivní uzliny a alespoň jeden z následujících faktorů: velikost nádoru ≥ 5 cm, grade 3 nebo exprese Ki‑67 ≥ 20 procent). Studie prokázala, že u nemocných s vysokým rizikem progrese onemocnění vede přidání inhibitoru CDK 4/6 abemaciklibu k hormonální terapii ke snížení rizika rekurence nádoru o 25 procent. Míra dvouletého přežití bez známek invazivního onemocnění dosáhla v rameni s přidáním abemaciklibu 92,2 procenta oproti 88,7 procenta v rameni pouze s hormonální léčbou samotnou.

Podobné zlepšení bylo pozorováno v ukazateli přežití bez vzdálených metastáz, zde došlo ke snížení míry relativního rizika o 28,3 procenta.

Bezpečnost abemaciklibu přitom odpovídala předchozím studiím, nejčastějšími nežádoucími účinky byly průjem, neutropenie a únava.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…