Přeskočit na obsah

Inhibitory protonové pumpy nezpůsobují poškození kognice

Vědci k tomu využili údaje 10 500 pacientů (průměrný věk 73 let) s normálními duševními schopnostmi nebo jen lehkým postižením, kteří byli sledováni v 33 specializovaných centrech pro Alzheimerovu chorobu. Participanti podstoupili každý rok detailní strukturované kognitivní vyšetření a byli klasifikování podle toho, zda užívali IPP průběžně, přerušovaně nebo nikdy. Sledování trvalo mezi dvěma až šesti lety.

Při analýze, přizpůsobené demografickým a klinickým okolnostem, se ukázalo, že ti, kdo užívali IPP (trvale či přerušovaně) měli významně nižší pravděpodobnost progrese z normální kognice k mírnému postižení i progrese z lehkého postižení k demenci v porovnání s těmi, kdo IPP neužívali. Relativní riziko progrese se pohybovalo kolem 0,80. Na snížení rizika kognitivních poruch měly vliv rovněž antagonisté receptoru histaminu H2. Protektivní efekt IPP zatím nebyl vysvětlen.

Výsledky rozsáhlé studie jsou však natolik přesvědčivé, že popírají vliv IPP na rozvoj demence. Tuto souvislost předchozí informace zřejmě odvozovaly od administrativní databáze s nepotvrzenými diagnózami demence a nezahrnutými okolnostmi.

Zdroj: Goldstein FC et al. Proton pump inhibitors and risk of mild cognitive impairment and dementia. Journal of the American Geriatric Society. 2017 Sep;65(9):1969-1974. doi: 10.1111/jgs.14956. Epub 2017 Jun 7.

Autor: uza

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

AZV hodnotí návrhy výzkumu dopadů covidu

18. 1. 2022

Výzkum dopadů onemocnění covid‑19 na zdravotnictví může objasnit letité problémy resortu. Na analýzy postupů ve zdravotní péči s ohledem na pandemii…

JIP jsou plné post­covidových pacientů

18. 1. 2022

Plánované operace jsou v některých regionech nadále silně omezeny. Obnovování elektivní péče je komplikováno vysokým počtem postcovidových pacientů…