Přeskočit na obsah

Inklisiran je bezpečný a účinný v léčbě hypercholesterolémií

Již loni byla publikována data, která potvrdila, že nové hypolipidemikum inklisiran, podávané dvakrát ročně jako přídatná léčba k maximálně tolerované terapii statiny, případně v kombinaci s ještě dalším hypolipidemikem, je účinnou, bezpečnou a dobře tolerovanou léčbou ke snížení LDL cholesterolu u dospělých pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií (heFH), ASCVD nebo jeho rizikovými ekvivalenty. Studie provedla souhrnnou analýzu dat ze studií třetí fáze s inklisiranem, a to ORION 9, 10 a 11, které souhrnně zařadily téměř 3 700 pacientů. Účastníci byli náhodně přiřazeni buď k léčbě inklisiranem, nebo placebem, která jim byla podána subkutánně 1. den, 90. den a poté každých šest měsíců po dobu 540 dnů. Ukázalo se, že ve srovnání s placebem došlo na inklisiranu k poklesu hodnot LDL‑C o téměř 51 procent a bezpečnost byla v obou skupinách podobná.

Koprimárně byly sledovány procentuální změny koncentrace LDL‑C oproti placebu, koncentrace dalších aterogenních lipoproteinů a nežádoucí příhody spojené s léčbou.

Nežádoucí příhody v podobě reakce v místě vpichu byly častější u inklisiranu než u placeba (5,0 % vs. 0,7 %), ale byly převážně mírné a žádná z nich nebyla závažná nebo trvalá. Funkční testy jater a ledvin, hodnoty kreatinkinázy a počet krevních destiček se mezi skupinami nelišily.

Inklisiran je dvouřetězcová malá interferující RNA, která potlačuje translaci proprotein konvertázy subtilisin‑kexinu typu 9 (PCSK9) v játrech, což vede k trvalému snížení koncentrace LDL‑C a dalších aterogenních lipoproteinů při dávkování dvakrát ročně.

Zdroj: Wright RS et al. Pooled Patient‑Level Analysis of Inclisiran Trials in Patients With Familial Hypercholesterolemia or Atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1182‑1193. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058. PMID: 33663735.

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…