Přeskočit na obsah

Inovace zacílené na primární péči

Úroveň primární péče je v první řadě dána erudicí, zkušeností a motivací lékaře. Důležitým faktorem určujícím kvalitu diagnostiky a léčby jsou ale i technologie. Už dávno neplatí, že praktický lékař si vystačí s tonometrem, fonendoskopem a teploměrem. Společnost QuickSeal přináší inovace, které chod ordinace usnadní a posílí roli praktika jako klíčového prvku celého systému.


V prevenci kardiovaskulárních onemocnění se etablovalo vyšetření indexu kotník‑paže (ankle‑brachial index – ABI), které s poměrně vysokou výpovědní hodnotou ukazuje na stupeň aterosklerotického postižení periferních tepen, respektive na přítomnost ischemické choroby dolních končetin. Jednoduše lze tento parametr vyšetřit pomocí systému TBL‑ABI. Jeho základem jsou čtyři manžety, které se snadno nasadí ležícímu pacientovi na končetiny. Manžety komunikují prostřednictvím Bluetooth s počítačem nebo tabletem, odpadá tedy propojování jednotlivých komponent kabely. Vyšetření je tak rychlé a nezatěžuje ani pacienta, ani personál. Do dvou minut se provede měření ABI a stanovení pulsního objemu (PVR). Celý proces je založen na objemové pletysmografii s využitím nejmodernějších senzorů.


Pohodlné měření EKG

EKG je v ordinaci praktického lékaře již spíše pravidlem, výjimkou je (nebo by měla být) ordinace, která touto diagnostickou metodou nedisponuje. Komfort vyšetření pro pacienta i personál může zvýšit elektrodový pás AllBrand. V tomto případě jsou elektrody fixně umístěny přímo v pružném materiálu. Pás se dokáže přizpůsobit různým obvodům hrudníku u dospělých a větších dětí a je kompatibilní se všemi značkami dvanáctisvodových EKG. Zkušenosti s ním má např. MUDr. Leona Brzáková, praktická lékařka z Horažďovic. „Manipulace s EKG pásem je překvapivě jednoduchá a rychlá. Výrazně šetří čas sestře a v důsledku i mně a vlastně i pacientům. Pás se snadno nastavuje i na objemnější pacienty a ženy s velkými prsy, problémem nebývá ani chlupatý hrudník u mužů. Pryž pásu zatím nejeví po šestiměsíčním používání známky opotřebení, i když jej po každém použití dezinfikujeme. Pro pacienty je vyšetření příjemnější, nemají na pokožce kroužky po podtlakem připevněných elektrodách. Pokud jde o přesnost měření, nepozoruji horší kvalitu natáčené křivky oproti manuálnímu naložení svodů,“ popisuje MUDr. Brzáková.


Spolehlivé a bezpečné spirometry Medikro

V ordinacích všeobecných praktických lékařů pro dospělé i u pediatrů je stále častěji dostupná také spirometrie. Mezi inovativní přístroje vyvinuté přímo s ohledem na potřeby primární péče patří finský spirometr Medikro DUO se zabudovanou AMBI jednotkou – její senzory automaticky monitorují podmínky v ordinaci (případně v jiném prostoru, kde je přístroj umístěn). Automaticky se tak vyhodnocují hodnoty teploty, tlaku a vlhkosti, jejichž výchylky by mohly mít vliv na správnost měření. Vedle spirometrů Medikro DUO se v ordinacích praktiků objevují také spirometry Medikro Pro, rovněž se zabudovanou AMBI jednotkou, případně spirometry Medikro PRIMO, ke kterým lze AMBI jednotku dodatečně připojit. Všechny tyto spirometry jsou vybaveny jednorázovými průtokovými převodníky SpiroSafe. Díky tomu jsou vyšetření maximálně bezpečná i z hlediska prevence přenosu infekce.


Malý, ale šikovný POCT analyzátor

Koncept diagnostiky přímo na místě, kde se zrovna nachází pacient (point‑of‑care‑testing – POCT), se stále rozšiřuje. Moderní přístroje přitom nabízejí celé spektrum funkcí. Příkladem je imunologický analyzátor QuickPlus. Je malý, lehký, přenosný a lze jej využít pro kvantitativní detekci CRP, FOB, Strep A. Vyhodnotí také parametry NT‑proBNP, troponin I a D‑dimery. Pro stanovení výsledků se v tomto případě využívá optoelektronická technologie.


Skripta o spánkové apnoi

Přestože se společnost QuickSeal International specializuje především na prodej POCT přístrojů, její působení má daleko širší dopad. Od roku 2015 je generálním partnerem soutěže Ordinace roku. Výrazně podporuje charitativní organizace, jako jsou Dobrý anděl, UNICEF a Linka bezpečí. Zasazuje se také o sdílení odborných informací. Aktuálně QuickSeal International připravil ve spolupráci s MUDr. Janou Vyskočilovou, předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, odborná skripta shrnující veškeré informace o obstrukční spánkové apnoi. Skripta zasílá společnost QuickSeal International odborné veřejnosti zdarma na vyžádání. Syndromu spánkové apnoe se věnuje stále větší pozornost mimo jiné proto, že jde o jednoznačně potvrzený rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Na diagnostiku spánkové apnoe se mohou zaměřit i praktičtí lékaři. Lze k tomu využít přístroje Poly Watch. Je malý a lehký, a proto pacienta při spánku obtěžuje jen minimálně. Měření probíhá v pohodlí pacientova domova, není tedy nutné trávit noc ve specializované spánkové laboratoři. Výstupem je zpráva s grafickým znázorněním spánkové křivky a výpočtem AHI (index apnoe/hypopnoe).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené