Přeskočit na obsah

Internet, sociální sítě a pocity osamělosti

Tříčlenný tým portugalských odborníků (v čele Rui Miguel Costa) z univerzitních a výzkumných pracovišť v Lisabonu se zabýval vztahem problematického používání internetu a pocitů osamělosti. Výsledky jejich zkoumání otiskl na svých stránkách lékařský časopis International Journal of Psychiatry in Clinical Practice.


Závislost na internetu či jeho problematické používání (PIU – problematic internet use) bývají spojovány s pocity osamělosti a s využíváním sociálních sítí. Výzkum naznačuje, že komunikace online může způsobit osamělost. Autoři zkoumali, zda spojitost mezi PIU a osamělostí je nezávislá na nedostatku sociální podpory, jak naznačeno nedostatkem navázaného romantického vztahu, špatným fungováním rodiny a nedostatkem času k osobnímu kontaktu způsobeným časem stráveným online.

Pět set čtyřicet osm dospívajících a mladých dospělých jedinců ve věku 16–26 let dokončilo tři škály zaměřené na všeobecnou problematiku používání internetu, osamělost a hodnocení fungování rodiny. Účastníci výzkumu také referovali o tom, zda navázali romantický vztah a zda jim internet nedovolil trávit čas s partnerem, rodinou a ve společnosti s přáteli.

O používání sociálních sítí bylo referováno mezi hlavními zálibami u 90,6 procenta žen a u 88,6 procenta mužů. Vnímaná osamělost byla spojena s PIU nezávisle na věku a indikátorech sociální podpory.

Závěry: Vývoj vytvořil neurofyziologické mechanismy k poznání uspokojování sociálních vztahů založeného na smyslové informaci a tělesné zpětné vazbě přítomné během osobních interakcí. Ty velice chybějí při online komunikaci, která proto pravděpodobně vyvolává pocity osamělosti.

Zdroj: Costa RM, Patrao I, Machado M. Problematic internet use and feelings of loneliness. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2019;23(2):160–162

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.