Přeskočit na obsah

IPVZ a Asociace děkanů lékařských fakult ČR uzavřely za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Memorandum o spolupráci

Ministerstvo zdravotnictví sehrálo garanční roli v jednání o budoucnosti postgraduálního vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů v České republice. I díky tomu se podařilo dojednat výslednou podobu Memoranda o spolupráci mezi Institutem a Asociací děkanů, tedy zástupci stěžejních vzdělávacích institucí většiny odborníků v lékařských profesích v celém systému českého zdravotnictví.

Předmětem Memoranda, které bylo podepsáno 17. května 2023, je závazek obou stran vzájemně spolupracovat na tvorbě systému, realizaci a rozvoji postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, společného efektivního využívání lidských i materiálních zdrojů a společné participaci na vědecko‑výzkumné činnosti.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…