Přeskočit na obsah

IPVZ předal ÚPMD simulátory k nácviku patologických porodů

Ředitel Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, a náměstek pro pedagogiku IPVZ MUDr. Ivo Jokl slavnostně předali 15. března 2018 řediteli Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) docentu MUDr. Jaroslavu Feyereislovi, CSc., pomůcky – simulátory, které slouží k tréninku porodů a patologických porodů jak pro lékaře, tak pro porodní asistentky.ÚPMD je akreditovaným výukovým pracovištěm Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ, které pořádá vzdělávací akce s využitím simulátorů, a to pod vedením doc. MUDr. Aleny Měchurové, CSc. Jedná se o vzdělávací akce, které mohou být díky těmto pomůckám prakticky zaměřeny, což je pro lékaře velkým přínosem, neboť si mohou pod vedením zkušeného školitele sami vyzkoušet a nacvičit celou škálu potřebných praktických dovedností. Tato skutečnost je ze strany frekventantů kursů velmi kladně hodnocena, což se projevuje v každoročním zájmu mladých lékařů o tyto školicí akce. Obsazení kursů bývá zpravidla do deseti účastníků, aby praktická výuka mohla být efektivně realizována.

Školicí akce pravidelně zařazuje IPVZ do plánu vzdělávacích akcí Katedry gynekologie a porodnictví vždy dvakrát do roka, v jarním a podzimním semestru. IPVZ podporuje vzdělávání gynekologů a porodních asistentek, v budoucnosti by vedení IPVZ rádo organizovalo také kursy, které budou zaměřeny na komunikaci zdravotnického personálu s rodičkou ve vypjatých situacích.

Vedení ÚPMD se vyjádřilo, že si velice váží vstřícného přístupu ze strany vedení IPVZ, neboť bez jejich pomoci a podpory by bylo velmi těžké tyto akce realizovat. Opakovaným používáním se simulátory za čas opotřebí a je nutné nahradit je novými.

Porodnictví je obor, v němž na zkušenosti porodníka a porodní asistentky velice záleží. Není etické a medicínsky správné, aby „trénink“ probíhal v denní rutinní praxi. Proto je nácvik na simulátorech velmi vítaným prohloubením postgraduálního vzdělávání.

Speciální kursy jsou připraveny také pro záchranáře, kteří se dostanou k porodu mimo zdravotnické zařízení.

Cílem těchto aktivit je, aby se minimalizoval počet rizikových domácích porodů.MĚLI BYSTE VĚDĚT...

Přehled vzdělávacích akcí s využitím porodnických simulátorů na Katedře gynekologie a porodnictví IPVZ, ÚPMD

 

  • Porodnické kleště I: 19. 4. a 20. 4. 2018

 

Program: teoretický úvod k indikacím, podmínkám a technice klešťového porodu. Aktuální stavy operací, komplikace a jejich řešení. Praktický výcvik operace na trenažéru.

 

  • Rekonstrukce porodnických poranění perinea: 15. 5. 2018

 

Program: úvod do problematiky, klasifikace porodnických poranění perinea, videoprezentace operačních technik, nácvik operačních technik na trenažérech.

 

  • Porodnické kleště II: 16. 5. a 17. 5. 2018

 

určeno pro absolventy kursu Porodnické kleště I

Program: nácvik praktických dovedností komplikovaných porodů pomocí vaginálních extrakčních operací, prevence a řešení komplikací klešťového porodu.

 

  • Dystokie ramének: 24. 5. 2018

 

Program: epidemiologie dystokie ramének, rizikové faktory. Řešení dystokie ramének – praktický nácvik na trenažérech. Řešení komplikací dystokie ramének. Forenzní aspekty.

 

  • Vaginální extrakční operace: 28. 5. a 29. 5. 2018

 

Program: kurs je zaměřen na výuku a nácvik porodnických extrakčních operací, porodnických kleští a vacuumextraktoru. Obsahuje teoretický a praktický modul. V teoretické části budou lékaři seznámeni se základní anatomií porodních cest, konstrukcí a principem extrakčních operací, indikacemi, podmínkami a kontraindikacemi extrakčních operací. Praktický modul bude obsahovat nácvik extrakčních operací na simulátorech.

 

  • Vedení porodu mimo nemocniční zařízení: 31. 5. 2018

 

určeno pro záchranáře a lékaře ZZS

Program: odborné vedení porodu mimo ústavní zařízení, vedení porodu PPH, vedení porodu koncem pánevním, vedení porodu

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené