Přeskočit na obsah

ITAREPS žádá o změnu úhrady

Nejstarší telemedicínský projekt v Česku zažádal o zařazení nákladů na software do úhrady ze zdravotního pojištění.


Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP prostřednictvím svého předsedy prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., žádá Pracovní skupinu k Seznamu zdravotních výkonů při Ministerstvu zdravotnictví o projednání návrhu na změnu kódů telemedicínského projektu ITAREPS. „Návrh na změnu dosavadních kódů hrazeného výkonu zohledňuje náklady na provoz samotného soft waru, který doposud v těchto kódech nebyl zohledněn a pro samotný provoz systému ITAREPS je esenciální,“ píše prof. Mohr pracovní skupině.

Kódy 35201, 35203 a 35205 nezahrnují náklad na provoz a upgrade soft ‑ waru. Na tyto náklady by podle návrhu měl poskytovatel služby dostat při vykázání výkonu 20 bodů, pokud jde o vyhodnocení rizika z aktuálně zaslané týdenní zprávy od pacienta, 21 bodů při ročním vyhodnocení telemonitoringu a devět bodů při preventivní intervenci po přijetí alertu ze systému ITAREPS. Navýšení bodové hodnoty o tyto náklady má za cíl pokrytí nákladů na provoz a údržbu soft waru.

Součástí žádosti je aktualizovaná analýza efektivity, kterou vypracovala organizace iHETA. Analýza vychází z výsledků publikovaných klinických studií, podle kterých program ITAREPS snižuje pravděpodobnost hospitalizačních relapsů ze 40 procent na čtyři procenta. V dřívější analýze nákladové efektivity výsledky ukázaly ITAREPS jako náklady šetřící intervenci. Aktualizace započítala významné snížení ceny antipsychotik, ke kterému došlo, a také zvýšení ceny hospitalizace.

Analýza porovnala náklady na pacienta bez ITAREPS a s ITAREPS v dvouletém až dvacetiletém výhledu. Počítá s ročními náklady na samotný projekt ve výši 4 200 korun, s mírně zvýšenými náklady na medikaci při využití projektu a významně sníženými náklady na hospitalizaci při využití projektu. Za dvacet let ITAREPS přinese úsporu 192 000 korun, zabrání pěti hospitalizačním relapsům a zvýší QALY o 0,21, uvádí analýza. „Program ITAREPS prokázal, že je vysoce nákladově efektivní terapií, přináší úsporu nákladů ve všech uvažovaných časových horizontech. Zároveň přináší vyšší benefi t pro pacienty v podobě lepší kontroly onemocnění,“ konstatuje analýza iHETA.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami by návrh psychiatrů na změnu výkonů projektu ITAREPS mohla projednat na svém zasedání v červnu. ITAREPS je projekt dlouhodobého dálkového sledování stavu pacientů se schizofrenií, případně jiným duševním onemocněním. Byl to jeden z prvních telemedicínských projektů v Česku. Dlouhodobě se ale potýká s problémy s fi nancováním. Svým zaměřením cílí na velkou bolest léčby schizofrenie, a to relapsy. U pacientů se schizofrenií jsou časté opakované hospitalizace, a to i hospitalizace trvající přes sto dnů. Myšlenka sledovat na dálku varovné signály, které jsou známé a přicházejí u pacientů před relapsem, vznikla už v roce 2002. Od roku 2014 je práce s ITAREPS stabilně v seznamu hrazených zdravotních výkonů. Všeobecná zdravotní pojišťovna a s ní i většina ostatních jej přesto nechtěla nasmlouvat, důkazy o efektivitě projektu zpochybnila.

Projekt ITAREPS podpořilo v minulosti několik soukromých dárců i dotace z evropských fondů. Návrh na změnu kódů v sazebníku je jedním z mnoha pokusů o zajištění standardního fi nancování tohoto telemedicínského projektu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené