Přeskočit na obsah

ITAREPS žádá o změnu úhrady

Nejstarší telemedicínský projekt v Česku zažádal o zařazení nákladů na software do úhrady ze zdravotního pojištění.


Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP prostřednictvím svého předsedy prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., žádá Pracovní skupinu k Seznamu zdravotních výkonů při Ministerstvu zdravotnictví o projednání návrhu na změnu kódů telemedicínského projektu ITAREPS. „Návrh na změnu dosavadních kódů hrazeného výkonu zohledňuje náklady na provoz samotného soft waru, který doposud v těchto kódech nebyl zohledněn a pro samotný provoz systému ITAREPS je esenciální,“ píše prof. Mohr pracovní skupině.

Kódy 35201, 35203 a 35205 nezahrnují náklad na provoz a upgrade soft ‑ waru. Na tyto náklady by podle návrhu měl poskytovatel služby dostat při vykázání výkonu 20 bodů, pokud jde o vyhodnocení rizika z aktuálně zaslané týdenní zprávy od pacienta, 21 bodů při ročním vyhodnocení telemonitoringu a devět bodů při preventivní intervenci po přijetí alertu ze systému ITAREPS. Navýšení bodové hodnoty o tyto náklady má za cíl pokrytí nákladů na provoz a údržbu soft waru.

Součástí žádosti je aktualizovaná analýza efektivity, kterou vypracovala organizace iHETA. Analýza vychází z výsledků publikovaných klinických studií, podle kterých program ITAREPS snižuje pravděpodobnost hospitalizačních relapsů ze 40 procent na čtyři procenta. V dřívější analýze nákladové efektivity výsledky ukázaly ITAREPS jako náklady šetřící intervenci. Aktualizace započítala významné snížení ceny antipsychotik, ke kterému došlo, a také zvýšení ceny hospitalizace.

Analýza porovnala náklady na pacienta bez ITAREPS a s ITAREPS v dvouletém až dvacetiletém výhledu. Počítá s ročními náklady na samotný projekt ve výši 4 200 korun, s mírně zvýšenými náklady na medikaci při využití projektu a významně sníženými náklady na hospitalizaci při využití projektu. Za dvacet let ITAREPS přinese úsporu 192 000 korun, zabrání pěti hospitalizačním relapsům a zvýší QALY o 0,21, uvádí analýza. „Program ITAREPS prokázal, že je vysoce nákladově efektivní terapií, přináší úsporu nákladů ve všech uvažovaných časových horizontech. Zároveň přináší vyšší benefi t pro pacienty v podobě lepší kontroly onemocnění,“ konstatuje analýza iHETA.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami by návrh psychiatrů na změnu výkonů projektu ITAREPS mohla projednat na svém zasedání v červnu. ITAREPS je projekt dlouhodobého dálkového sledování stavu pacientů se schizofrenií, případně jiným duševním onemocněním. Byl to jeden z prvních telemedicínských projektů v Česku. Dlouhodobě se ale potýká s problémy s fi nancováním. Svým zaměřením cílí na velkou bolest léčby schizofrenie, a to relapsy. U pacientů se schizofrenií jsou časté opakované hospitalizace, a to i hospitalizace trvající přes sto dnů. Myšlenka sledovat na dálku varovné signály, které jsou známé a přicházejí u pacientů před relapsem, vznikla už v roce 2002. Od roku 2014 je práce s ITAREPS stabilně v seznamu hrazených zdravotních výkonů. Všeobecná zdravotní pojišťovna a s ní i většina ostatních jej přesto nechtěla nasmlouvat, důkazy o efektivitě projektu zpochybnila.

Projekt ITAREPS podpořilo v minulosti několik soukromých dárců i dotace z evropských fondů. Návrh na změnu kódů v sazebníku je jedním z mnoha pokusů o zajištění standardního fi nancování tohoto telemedicínského projektu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…