Přeskočit na obsah

Jak hodnotí ředitele Kabátka zdravotnická obec?

Pro jeho odvolání by v třicetičlenné radě muselo hlasovat 16 radních, ANO jich má 18 - osm za Poslaneckou sněmovnu a deset za jednobarevnou vládu. V souvislosti se změnou složení správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny se spekuluje o výměně současného generálního ředitele Ing. Zdeňka Kabátka. Pro jeho odvolání by v třicetičlenné radě muselo hlasovat 16 radních, ANO jich má 18 - osm za Poslaneckou sněmovnu a deset za jednobarevnou vládu.

ANO se pokusila o odvolání ředitele Kabátka už v roce 2015, tehdy disponovala ale jen devíti hlasy. Odvolání ředitele by se mohlo dostat na program ustavující schůze nové správní rady, která by měla být 12. února. Položili jsme představitelům odborné zdravotnické obce následující otázky:

 1. Jak hodnotíte spolupráci s ředitelem Kabátkem, potažmo VZP, za posledních pět let, kdy je ve funkci?
 2. Jaký byl jeho přínos pro zdravotní systém?
 3. Měl by ho podle Vás nahradit někdo jiný?

MUDr. Milan Kubek,
prezident České lékařské komory

 1. Ing. Kabátek se projevil jako velmi schopný ředitel. Lékařská komora v něm nalezla sice někdy tvrdého, ale vždy férového partnera pro jednání. Pan ředitel nikdy nic neslibuje bez rozmyslu a bez toho, aniž by si nechal od svých podřízených zpracovat potřebné analýzy, ale pokud se s ním na něčem dohodnete, pak to vždy platí. Osobně považuji za průlomovou dohodu o bonifikaci pro soukromé lékaře, kteří se celoživotně vzdělávají a splňují pravidla ČLK pro vydání příslušného Diplomu. Na rozdíl od různých marketinkových nesmyslů, je toto opravdové ocenění kvality lékařské péče. Příkladu VZP postupně následují i ostatní pojišťovny, ale nebýt mé dohody s Ing. Kabátkem, nebylo by nic.
 2. Pod jeho vedením se zásadním způsobem změnil přístup VZP k lékařům. Ing. Kabátek totiž pochopil, že nejlepšími "agenty" VZP jsou spokojení lékaři. Místo drahých náborových kampaní se tak pod jeho vedením VZP snažila a snaží mít v soukromých lékařích spokojené partnery, kteří budou přesvědčovat pacienty, aby od VZP neodcházeli, a naopak se k ní přehlašovali. Já osobně tuto strategii nazývám "VZP s lidskou tváří". Zní to možná jako vtip, ale funguje to. Hrozivý propad počtu pojištěnců se pod vedením ing. Kabátka podařilo VZP nejenom zastavit, ale pojišťovna dokonce svoji pozici na trhu ještě posílila.
 3. Život a čtvrt století výkonu lékařské praxe mne naučily určité pokoře. Když něco funguje, pak není dobré do toho šťourat. Beze zbytku to platí i pro VZP, která je ekonomicky stabilizovaná, má nejširší síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, k nimž se chová slušně, to znamená, že platí včas, platí lépe, než co jí ukládá úhradová vyhláška a snaží se neuplatňovat různé regulace, které jí vyhlášky umožňují. VZP zároveň představuje jakousi "záchrannou síť" pro těžce nemocné drahé pacienty, kterých se menší a slabší pojišťovny rády zbavují. Jednou z rad, kterou jsem si z pozice zkušenějšího dovolil dát novému panu ministrovi, bylo, aby zbytečnými personálními rošádami nedestabilizoval VZP, která je základem ekonomické stability našeho zdravotnictví. Zda mne pan ministr poslechne, nebo zda převáží jiné zájmy, to už záleží na něm, ale důsledky si ponese on sám.

Ing. Jaroslava Kunová,
předsedkyně Asociace nemocnic ČR

 1. Za dobu působení pana ředitele Kabátka:
  • došlo k ekonomické stabilizaci VZP
  • byly nastaveny kontrolní mechanismy, jak uvnitř VZP, tak vůči poskytovatelům zdravotních služeb
  • výrazně se zlepšila komunikace se všemi zřizovateli zdravotnických zařízení, ředitel Kabátek se svými spolupracovníky jezdil do krajů, aby se osobně seznámil s dostupností zdravotní péče
  • došlo k významnému zvýšení dostupnosti inovativních léků pro pacienty
  • vyjednávání o smlouvách mezi VZP a ZZ bylo tvrdé, ale férové a transparentní
 2. Přínosy pana ředitele jsem uvedla výše, ale hlavní bylo a je, že dobrou spoluprací s ministerstvem zdravotnictví, kraji a poskytovateli zdravotních služeb došlo k nastavení systému tak, aby všechny finanční prostředky byly účelně a spravedlivě děleny s cílem co nejlepšího zajištění dostupnosti zdravotní péče pro klienty VZP.
 3. Co se týká personálního obsazení VZP, je v kompetenci správní rady a ta by měla působení pana ředitele Kabátka spravedlivě posoudit. Já osobně považuji ing. Kabátka za nejlepšího ředitele VZP za celou porevoluční dobu, což posuzuji z vlastní zkušenosti dlouholeté ředitelky fakultní nemocnice a předsedkyně Asociacenemocnic.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.,
prezident České stomatologické komory

 1. Česká stomatologická komora spolupracuje hlavně se specialisty na stomatologii ve VZP, a to jsou jedni z nejlepších odborníků v zemi, se zájmem o obor a pacienty. My hlavně trneme, aby tento tým při výměnách nezmizel. Známe to z ministerstva zdravotnictví, kde časté výměny vedly k odlivu mnoha vysoce kvalifikovaných úředníků a i vedoucích, za které není rovnocenná náhrada, neb se specialista vychovává mnoho let...
 2. Ředitel VZP je v rukou správní rady a ministra. Od odchodu ministra Julínka je příkaz jasný: pokud možno všechny peníze velkým a zejména fakultním nemocnicím a na centrovou léčbu. Tam je situace velmi zlepšená. Primární medicína, zejména stomatologie, je v pojišťovnické rovině v tristním stavu... To je ale zodpovědnost ministrů.
 3. S námi osobně pan ředitel nekomunikuje, tak se k němu ani nemohu vyjádřit. Ale nemyslím si, že nový ředitel bude automaticky spasitel. Spíše nastává několikaměsíční období nejistoty a drobných zmatků. Takže měnit, jen když to jinak nejde...

PharmDr. Lubomír Chudoba,
prezident České lékárnické komory

Generální ředitel ing. Zdeněk Kabátek posunul podle mého názoru VZP z pohledu procesního řízení instituce a jejího „finančního zdraví“. Vadí mi ale, a to se týká všech zdravotních pojišťoven, že se tyto instituce soustředí „na hašení požárů“ u finančně nejnáročnějších segmentů. Jsou tak zanedbávány koncepční diskuse k vývoji nabídky služeb a jejího financování u ostatních skupin poskytovatelů zdravotní péče. V segmentu lékárenské péče jsme se v jednáních s představiteli zdravotních pojišťoven například vůbec neposunuli v tématu principiální změny odměňování lékárníků, nebo v otázce definice podmínek rozvoje sítě lékáren. Dále mi vadí nekoncepční tvorba pozitivních listů léků preferovaných zdravotních pojišťoven, neodůvodnitelné limitace počtu lékárenských signálních kódů výkonu k receptům, či kategorizace do skupiny tzv. „centrových léků“ i na přípravky, které si pacient aplikuje sám v domácím prostředí. Zdravotní pojišťovny by se také více měly zajímat o dostupnost léků pro své pojištěnce, o formu a skutečnou výši spoluúčasti pacientů v jednotlivých regionech. Ohledně VZP si ale na druhou stranu vážím toho, že v roce 2016 podpořila projekt Lékárnické komory, který byl zaměřen na oblast preventivní a odborných konzultačních služeb lékárníků.

Nepřísluší mi hodnotit „šumy“ ohledně možného odvolání pana ředitele Kabátka. Doufám, že nově jmenovaní členové správní rady si nejprve pečlivě zanalyzují činnost vedení VZP a nechají představit další vizi v činnosti největší tuzemské zdravotní pojišťovny. A že iniciace jakékoli personální změny ve vrcholném managementu bude řádně a racionálně zdůvodněna s vědomím, že existuje adekvátní náhrada. Náhrada, která bude schopna samostatné a zodpovědné práce v manažerské i koncepční oblasti na poli zdravotního pojištění.

Zdroj: MT

Doporučené