Přeskočit na obsah

Jaké bude dědictví COVID‑19 pro příští generaci zdravotníků?

Mladí zdravotničtí profesionálové představují perspektivu zdravotních systémů nejen v Česku, ale na celém světě. Jak se staví ke své profesi po expozici extrémní zátěži pandemií COVID‑19? Výsledky průzkumu Future Health Index Insights: COVID‑19 and younger healthcare professionals společnosti Philips komentuje ve svém blogu medicínský ředitel společnosti Philips Jan Kimpen.


S prvním úderem pandemie COVID‑19 se můj zájem okamžitě soustředil na pomoc při záchraně životů nemocných s COVID‑19. Pak jsem si uvědomil, že také lidé s jinými nemocemi jsou ve vážném ohrožení, a to z důvodu opožděných kontrol, odložených operací a další zdravotní péče. Za oběti pandemie nelze považovat jen zemřelé na infekci SARS‑CoV‑2, ale všechny pacienty, kteří v této době zemřeli pro nedostatek zdravotní péče v důsledku přetížení zdravotních systémů. K obětem patří i jejich rodiny a blízcí či nesmírný počet lidí, kteří se v důsledku pandemie ocitli v izolaci. V mnoha zemích tato krize zcela ochromila zdravotní systém.


Mladí lékaři před pandemií a v pandemii

Zaujali mě však mladí zdravotničtí pracovníci, kteří se připojili k nemocničnímu personálu teprve několik týdnů nebo měsíců před pandemií nebo v jejím průběhu a museli se takřka přes noc naučit čelit dramatickému nárůstu fyzické, emoční a sociální zátěže. Pro mladé zdravotníky mám slabost od doby, kdy jsem před mnoha lety působil jako jejich mentor na pediatrické klinice. Často se mi svěřovali s pocity vyčerpání při zvládání velkého počtu nemocných, utápěli se v datech a byli neúměrně zatěžováni administrativními pracemi. A to bylo před pandemií. Kladl jsem si proto otázku: Už tak přepracovaní a vyhořelí, jak se jim bude dařit během nejhorší pandemie, kterou pamatujeme?

Abychom lépe porozuměli tomu, jak pandemie mění zdravotní péči, provedla společnost Philips průzkum u stovek mladých lékařů. Výsledky nás postavily před zcela překvapivou skutečnost: pandemie COVID‑19 nevedla k dramatickému nárůstu počtu mladých lékařů, kteří chtějí medicínu opustit. Naopak, čtvrtina (25 %) mladých lékařů je nyní s prací více spokojena a více než třetina (39 %) je v důsledku pandemie více přesvědčena o smysluplnosti své práce. Považuji to za pozoruhodné zjištění, které vypovídá o odhodlání našich mladých lékařů pečovat o své pacienty i během této obrovské pandemie, která ovlivňuje veřejné zdraví ve všech zemích na světě. Za to mají můj hluboký obdiv a vděk.


Co tedy nový průzkum FHI zdravotnickým lídrům ukazuje?

Mnoho mladých lékařů vnímá pandemii jako inspiraci vývoje pracovišť směrem ke spolupráci, k flexibilitě, k implementaci nových digitálních technologií a k digitalizaci zdravotnictví vůbec.


Výzva ke změně způsobu práce

Future Health Index 2020, který Philips zveřejnil v březnu, odhalil, že přibližně jedna třetina (34 %) mladých zdravotnických pracovníků uvažuje o změně povolání z důvodu pracovního stresu. Náš nový průzkum FHI v době COVID‑19 nyní prokazuje, že o opuštění profese aktuálně uvažuje daleko méně mladých lékařů (9 %). Část dotazovaných sdělila, že jejich zkušenost z pandemie COVID‑19 neměla na jejich rozhodnutí žádný vliv (53 %). Asi jedna třetina (38 %) mladých lékařů uvedla, že pravděpodobnost, že v medicíně zůstanou, pandemií vzrostla.

Nezveřejňuji tato zjištění, abych jakkoli snižoval období bezprecedentně náročné pro celý zdravotní systém. Mladí lékaři a zdravotní sestry riskovali, a dokonce přišli o život při péči o těžce nemocné a umírající pacienty infikované koronavirem. Můžeme z toho však vyvodit, že lepší a sofistikovanější způsob práce přispívá k většímu uspokojení z práce u mladých lékařů a zároveň umožňuje lepší péči o jejich pacienty.


Způsoby práce, které by se měly stát rutinou

Mladí lékaři oceňují, že pandemie urychlila transformaci pracovišť směrem ke spolupráci, k flexibilitě, k implementaci digitálních technologií a k digitalizaci. Březnové vydání Future Health Index určilo všechny tyto oblasti za klíčové při volbě profese mladými zdravotníky. COVID‑19 si vynutil v každé z těchto oblastí prudký vývoj a vedoucí zdravotničtí pracovníci by měli přemýšlet o tom, jak tyto pozitivní změny zachovat.


V rámci FHI označila téměř polovina mladých lékařů větší spolupráci s kolegy napříč odbornostmi (44 %) a větší využití digitálních zdravotnických technologií (44 %) za pozitivní vývoj.


Pozoruhodným aspektem onemocnění COVID‑19 je nutnost urychleného zavedení virtuální péče. Telemedicína se stala důležitým nástrojem pro zvládání rychle se šířící infekce COVID‑19, a to od online konzultací až po tele‑JIP. Společnost Philips například zpřístupnila specializovanou telemedicínskou aplikaci, která je zprostředkována stávajícími call centry a která usnadňuje online sledování a monitorování pacientů. Cílem aplikace je zabránit zbytečným návštěvám praktických lékařů a nemocnic pomocí vzdáleného sledování velké většiny pacientů s COVID‑19 v domácí karanténě.


Telemedicína se stala důležitým nástrojem pro zvládání rychle se šířící infekce COVID‑19, a to od online konzultací až po tele‑JIP.

Sdílení dat je další klíčovou oblastí, na jejímž rozvoji rovněž společnost Philips aktivně pracuje. V Nizozemsku jsme navázali partnerství s Erasmus Medical Center, Jeroen Bosch Hospital a nizozemským ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a sportu, abychom vytvořili online portál, který umožňuje nizozemským nemocnicím vzájemně sdílet informace o pacientech s COVID‑19 a který bezpečně přenese data přes cloud z jedné nemocnice do druhé. Schopnost sdílet údaje o pacientech mezi nemocnicemi pouhým stisknutím tlačítka je životně důležitá pro optimalizaci využívání zdrojů zdravotní péče. Od jeho spuštění 28. března se k portálu již připojilo 95 procent nizozemských nemocnic. Tento proces by před pandemií COVID‑19 trval roky.


Nepromarněme příležitost

Březnový Future Health Index 2020 upozornil na skutečnost, že k udržení nadšení mladých zdravotnických pracovníků musíme zajistit, aby pracovní prostředí zůstalo flexibilní, spolupracující a založené na optimalizovaných technologiích a sdílení dat dlouho poté, co se přestane šířit COVID‑19. Pandemie ukázala, že dodržováním těchto zásad mohou zdravotnické systémy zlepšit zkušenosti jak personálu, tak pacientů, a to i za těch nejnáročnějších podmínek.

Pokud zvládneme udržet aktuálně fungující věci – spolupráci, flexibilitu, digitální technologie (pokud jsou správně implementovány), podpoříme rovněž generaci mladých zdravotnických pracovníků v odhodlání a motivaci k práci v dobách těžkých i relativně bezproblémových.

 

K VĚCI…
Future Health Index Insights: COVID‑19 and younger healthcare professionals
Mladí lékaři (a další mladí nelékařští zdravotničtí profesionálové) jsou všude na světě naprosto klíčoví pro budoucí trvalé fungování zdravotnictví, pro zajištění péče o zdraví celé populace. Před pandemií byli mnozí mladí zdravotníci frustrováni pracovními podmínkami ve zdravotnictví, administrativní zátěží i omezenými možnostmi inter‑ a intraoborové spolupráce. Až desítky procent mladých lékařů se pro zvýšený stres chystaly profesi opustit (4–53 %), jak prokázal průzkum Future Health Index 2020 (FHI 2020) provedený společností Philips v 15 zemích celého světa na základě odpovědí 3 000 respondentů, který probíhal v lednu a začátkem února 2020, tedy v prepandemické době. Prohloubilo vyčerpávající nasazení při zvládání extrémně zvýšeného počtu nemocných frustraci a stres, nebo nikoli? Na to dal odpověď průzkum Future Health Index Insights: COVID‑19 and younger healthcare professionals, jehož výsledky byly nedávno zveřejněny. Průzkum hodnotil odpovědi 500 mladých zdravotníků z Německa, Francie, USA, Číny a ze Singapuru.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené