Přeskočit na obsah

Jsme fakultou, která nenechá studenty padnout

studenti, přednáška
Foto: shutterstock.com

Studium medicíny je vždy náročné. Je ale zbytečné a kontraproduktivní, aby stres spojený se studiem vedl k narušení duševního zdraví studentů. 3. lékařská fakulta UK se tomu snaží předcházet systematicky.

Studium všeobecného lékařství na 3. LF UK nedokončí 11 procent z českých studentů, kteří vstoupí do prvního ročníku – to je relativně málo. „Neznamená to, že snižujeme laťku, ale chceme vést studenty k úspěchu, minimálně než se to naučí sami. Ti, kteří škobrtají na začátku studia, mohou mít – a také většinou mají – všechny předpoklady k tomu stát se dobrými lékaři. Nejsme ztotožněni s principem, že jen ti nejtvrdší uspějí, a tak využíváme všechny možnosti, které nám dávají studijní předpisy univerzity k tomu, aby studenti měli šanci vystudovat,“ říká proděkan 3. LF UK pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D., a pokračuje: „Snažíme se zajistit studentům podporu při řešení problémů souvisejících s duševním zdravím a nároky spojenými se studiem, dlouhodobě pro nás pracují dva nezávislí psychologové. Každý kroužek má svého průvodce z řad starších studentů a má přiděleného tutora z řad učitelů. Ten má za povinnost se sejít s kruhem minimálně třikrát za semestr a minimálně jednou za semestr se sejít s každým studentem zvlášť. Je také dáno, že musí poskytnout konzultaci studentovi, jehož studijní výsledky se horší. Obecně se pro tuto funkci osvědčují spíše mladší akademici.“ Všichni studenti mají k dispozici číslo na tzv. Hot Lines, které mohou využít sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. „Tyto hovory zvednu buď já, nebo někdo z mého týmu. Dominantně tuto pomoc využívají zahraniční studenti, když se ztratí v českém prostředí, není ale výjimkou, že poskytujeme asistenci v nějaké krizi i českým studentům,“ říká proděkan.

Sondu do oblasti duševního zdraví představovalo dotazníkové šetření, které 3. LF UK iniciovala mezi všemi studenty Univerzity Karlovy. Pro tento účel využila jednoduchý screeningový nástroj BDI‑I (Beck Depression Inventory) rozšířený o otázky týkající se dopadu pandemie COVID‑19. Z cca 35 000 oslovených studentů dotazník vrátilo přes dvacet procent. „Je logické, že taková anketa je zatížena selection bias, odpoví spíše ten, kdo sám vnímá naléhavost problému. Z tohoto šetření vyplynulo, že známky střední a těžké deprese uvádí dvacet procent respondentů,“ popisuje MUDr. Marx. Námětem k zamyšlení je podle něj i to, jak studenti odpovídali na otázku, na koho se v případě psychických potíží obracejí. „Velmi často zvolili možnost ‚Nemám na koho se obrátit‘ nebo ‚Nevím‘.“

I proto od září na 3. LF UK funguje kontaktní místo zaměřené přímo na duševní zdraví studentů. „Jde o nízkoprahovou poradenskou službu, do které se mohou studenti registrovat anonymně přes online kalendář. Na jejím zabezpečení se podílejí dva atestovaní psychiatři a dva psychologové. Jde o určitou záchrannou síť, většinou se jedná o jednorázovou konzultaci, menší část studentů pak může přejít do dlouhodobé ambulantní praxe,“ popisuje jeden ze zainteresovaných odborníků, psychiatr a absolvent 3. LF UK MUDr. Jan Michálek s tím, že o službu je mezi studenty zájem „Když vypíšu nové termíny, jsou do 24 hodin pryč.“

Sdílejte článek

Doporučené