Přeskočit na obsah

K zvýšení kardiovaskulárního rizika stačí vykouřit jednu cigaretu denně

V době, kdy u nás zarputilí kuřáci podepisují žádosti o návrat starých kuřáckých časů, bych chtěl připomenout zjištění, které se objevilo v lednovém čísle British Medical Journal. Hackshaw se spolupracovníky prokázali v metaanalýze 141 prospektivních studií, že stačí vykouření jedné cigarety denně k významnému vzestupu kardiovaskulárního rizika. U mužů došlo ke zvýšení rizika ischemické choroby srdeční (ICHS) o 48 %, ale při kontrole věku a pohlaví riziko stoupalo až o 74 %. U žen byl vzestup rizika ICHS ještě větší, o 57 % a až o 119 % při adjustaci rizik. U obou pohlaví stoupalo také riziko cévní mozkové příhody, o 41 % u mužů a o 34 % u žen. Při riziku ICHS to znamenalo polovinu rizika, které mají muži při kouření 20 cigaret denně a třetinu rizika při kouření 20 cigaret denně u žen. U cévní mozkové příhody se rovnalo riziko při kouření pouze jedné cigarety stejnému riziku, jako měli při kouření 20 cigaret denně.

Všeobecně panuje domněnka, že kouření přestane být nebezpečné, když se podstatně omezí počet vykouřených cigaret. Tato studie ukázala opak. Pouze kouření jedné cigarety denně má stejné následky jako kouření kolem 20 cigaret, i když poněkud menší intenzity. Všechna tato zjištění lahodí zřejmě všem nekuřákům. I když k nim také patřím, bojím se, že údaje o množství vykouřených cigaret neodpovídají skutečnosti. Co když jsou udávány obdobně nesprávně jako při dotazu na vypité množství alkoholu. Bylo zjištěno, že množství skutečně vypitého alkoholu je pětinásobně vyšší, než se udává v dotaznících. Neplatí totéž o množství vykouřených cigaret?Hackshaw A, Morris JK, Boniface S, et al. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta‑analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. BMJ 2018;360:j5855.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…