Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Také Brno podporuje telemedicínu

V Jihomoravském kraji bylo vytvořeno Memorandum o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu. Memorandum podepsali představitelé devatenácti významných institucí, mezi nimi významní poskytovatelé zdravotních služeb v Brně včetně obou brněnských fakultních nemocnic, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, Vysoké učení technické v Brně, město Brno, Jihomoravský kraj, ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS ČR, zdravotní pojišťovny a Nadační fond NEUROSMART.

„Různé typy přenosných senzorů mohou výrazně zlepšit život lidem s epilepsií nebo Parkinsonovou nemocí, těmto otázkám se bude expertní tým věnovat. Město Brno v tomto odvětví také připravuje otevření Národního dohledového centra telemedicíny, které bude součástí sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.


Lepší identifikace pacientů s rizikem pooperačních komplikací

Metody hlubokého strojového učení by mohly nabídnout dobré nástroje k predikci chirurgického rizika v klinické praxi. Predikční modely založené na hlubokých neuronových sítích byly podle studie publikované v Lancet Digital Health v srpnu 2021 obecně lepší než dříve popsané nástroje pro predikci pooperačních komplikací. V retrospektivní studii byla použita data Americal College of Surgeons o bezmála šesti milionech chirurgických pacientů. Data třetiny pacientů byla použita pro testování modelu, který se učil na datech zbývajících dvou třetin pacientů. Vytvořeny byly tři různé modely.


Skupina pro telemedicínu

Nová ministerská pracovní skupina pro telemedicínu zahájila svou činnost. Její předsedkyní je náměstkyně ministra prof. Martina Koziar Vašáková, své zástupce mají ve skupině ministerstvo financí, Národní telemedicínské centrum v Olomouci, Centrum telemedicínských služeb v Ostravě, pacientská rada, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, zdravotní pojišťovny i Asociace poskytovatelů sociálních služeb a další. Zabývat se má jasnou definicí telemedicíny v ČR, jejím legislativním ukotvením a důležitá je také systémová úhradová báze napříč pojišťovnami. „Pracovní skupina k telemedicíně, kterou jsem ustanovil, má za cíl nastavit jasná pravidla pro poskytování služeb na dálku, a to jak v oblasti legislativy, tak úhrad z veřejného zdravotního pojištění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Základní představu by měla pracovní skupina zformulovat už do října 2021.


Aplikace pro duševní zdraví VOS.health roste

Platforma VOS.health pro péči o duševní zdraví získala v létě další investici, společnost Refl ex Capital do ní vložila 800 000 eur. Je to v rychlém sledu druhá významná investice, dříve získala VOS.health 200 000 eur od společnosti Miton. Majitelé Jiří Diblík a Ondřej Kopecký použijí prostředky zejména na vývoj, na nábor nových talentů a mezinárodní expanzi. Aplikace má více než 100 000 uživatelů po celém světě, převážně z Austrálie, USA a Velké Británie. Do konce roku chce dosáhnout VOS.health milionu uživatelů. Platforma využívá umělou inteligenci a strojové učení a je vyvíjena ve spolupráci odborníků na duševní zdraví z Oxfordu a Univerzity Palackého v Olomouci.


Klinické studie budoucnosti: bez zbytného papírování

Dipak Kotecha, profesor kardiologie z University of Birmingham, na kongresu ESC 2021 přiblížil, jak by mohly v budoucnosti probíhat klinické studie. Dnešní problémy klinických studií spočívají v tom, že fáze designování studie trvá dlouho, přes 50 procent pokusů o nábor dobrovolníků do klinické studie je neúspěšných, 80 procent studií nabírá zpoždění. Náklady rostou. Východiskem by mohly být podle Kotechy studie založené na elektronických zdravotních záznamech bez dalšího vyplňování hlášení o případu. První výhoda takových studií by byla už při náboru dobrovolníků. Ten by totiž mohl být založený na automatizovaném screeningu elektronických zdravotních záznamů. Výsledky pacientů by se zaznamenávaly do elektronických záznamů a pacienti by nemuseli kvůli účasti ve studii chodit na žádné zvláštní návštěvy.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené