Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Vitadio proplácejí německé pojišťovny

Česká pacientská aplikace Vitadio byla zařazena do německého adresáře digitálních zdravotních aplikací DiGA, a získala tak plnou úhradu ze zdravotního pojištění. Je tedy dostupná přibližně 73 milionům pacientů se zákonným zdravotním pojištěním v Německu, pokud jim ji předepíše jejich lékař. Hrazené zdravotní mobilní aplikace v Německu musejí prokázat klinické benefity a splňovat nároky na ochranu osobních údajů a bezpečnost dat.

„Vitadio je postaveno na oficiálních postupech léčby diabetu. Účinnost jsme prokázali v klinických studiích publikovaných v odborných časopisech. Výsledky ukázaly, že 2,6krát více pacientů dosahuje s Vitadio doporučené kompenzace diabetu oproti kontrolní skupině,“ říká Lenka Röhryová, ředitelka oddělení výzkumu a vývoje Vitadio. „Na klinických studiích spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Olomouc a s Technickou univerzitou v Drážďanech, kde je naším výzkumným partnerem přední kapacita na léčbu diabetu v Německu prof. Dr. Peter Schwarz,“ dodává. Mediální zástupci Vitadio uvádějí, že tato aplikace je jedinou zahraniční digitální zdravotní aplikací zařazenou v německém adresáři DiGA.

Vitadio pro diabetes 2. typu diabetikům pomáhá s managementem onemocnění a úpravou životního stylu, podporuje je v dosažení cílů léčby a v prevenci komplikací. Aplikace vede uživatele programem pomocí denních úkolů a automatických zpráv. Úkoly se zaměřují na vytvoření rutiny ve zvládání diabetu. Aplikace využívá i umělou inteligenci, která rozpozná skupiny jídel z fotografií pokrmů a dává uživateli okamžitou zpětnou vazbu. V Česku a na Slovensku je pacientům dostupná díky sponzorům.

Akeso investuje do aplikace Mindwalk

Zdravotnická síť Akeso holding podpořila startup Mindwalk investicí ve výši 30 milionů korun a stala se strategickým partnerem projektu. Aplikaci Mindwalk hodlá Akeso také využít pro pacienty svého Centra duševní rehabilitace, které buduje v Berouně. Stane se digitální komponentou tamních terapeutických programů, pacienti ji budou moci použít při hospitalizaci, ambulantní léčbě, ale i po ní. „Čekací doby na psychoterapii jsou dlouhé a e‑terapeutické programy mohou pomoci celé řadě klientů, kteří prožívají nadměrný stres nebo se trápí lehčími a středně těžkými psychickými problémy,“ uvádí profesor Praško. Pacientské mobilní aplikace v péči o duševní zdraví se zaměřují například na nadměrný stres, úzkosti, obsese, depresivní stavy nebo bezmoc. „V České republice podobné řešení chybí. Cílem platformy je zpřístupnit vědecky ověřené e‑terapeutické postupy lidem, kteří je potřebují,“ uvedla Jelena Holomany.

VFN zkoumá distanční léčbu elektrošoky

Lékaři neurostimulačního centra Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice uvádějí, že elektrostimulace je nejúčinnější léčbou pro pacienty s těžkými depresemi nebo schizofrenií, kterým nezabírají léky. Na pracovišti probíhají další výzkumy této techniky, do budoucna by mohlo být možné i její telemedicínské uplatnění. „Pracujeme na výzkumu domácích stimulací. Pacienti by se mohli léčit s přístrojem doma v rámci telemedicíny. Lékař by na dálku přes videohovor jen dohlížel na správné umístění elektrod,“ řekl lékař Tadeáš Mareš.

O krok blíž k European Health Data Space

Evropská komise předložila návrh nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data (European Health Data Space), souboru pravidel pro zdravotnická data, která budou závazná ve všech zemích Unie. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová očekává, že nařízení od základů změní situaci, podpoří sdílení dat pro pacienty a péči o ně, ale i pro sekundární využití dat, tedy zdravotnický výzkum založený na datech, a pro politické rozhodování. Pokud se skutečně podaří dát dohromady data téměř 450 milionů obyvatel EU, stala by se EU v této oblasti lídrem, uvádí Kyriakidesová.

Návrh klade důraz na interoperabilitu zdravotních záznamů v EU. Evropský prostor pro zdravotnická data má propojit datové uzly v jednotlivých zemích. Zdaleka ne všechny členské státy ale už takové datové centrum mají. Pro dodavatele inovativních digitálních nástrojů pro zdravotnictví by mohlo nové nařízení přinést významné zjednodušení vstupu na evropské trhy, protože by nemuseli svá řešení přizpůsobit různým datovým formátům v různých zemích. Pravidla pro interoperabilitu dat budou plošná. Konkrétní požadovaný datový standard v návrhu uveden není. Návrh předložený Evropskou komisí bude nyní projednán Radou a Evropským parlamentem.

Místo léků na nespavost mobilní aplikace

Britský institut NICE (National Institute for Health and Care Excellence) vydal doporučení, podle kterého je k léčbě poruch spánku v primární péči doporučena mobilní aplikace jako úsporná varianta léčby lidí, kterým by jinak byla doporučena lepší hygiena spánku nebo léky na nespavost. U pacientů, u kterých je zvýšené riziko vážných příčin poruch spánku, má být před nabídnutím aplikace provedeno vyšetření. Existují klinické důkazy, že konkrétní mobilní aplikace snižuje příznaky nespavosti v porovnání se zvýšenou hygienou spánku i s léky na spaní. Data, které by porovnávala efekt aplikace s prezenční ko­­gni­tiv­ně behaviorální terapií insomnie, nejsou k dispozici.         

Sdílejte článek

Doporučené