Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Senzorické vložky do bot

Centrum telemedicínských služeb v Ostravě, platforma založená FN Ostrava, LF OU a Ústavem vývoje a klinických aplikací, provádí projekt Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii, podpořený z evropského operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Aktuálně je do něj zapojeno 67 pacientů FN Ostrava. Cílem je vyvinout monitorovací technologii pro pacienty po operaci dolních končetin. Testuje se využití senzorických vložek do obuvi. „Vzhledem k rehabilitačním kapacitám, kvůli kterým je problém dostat pacienta do rehabilitačního procesu, je cílem projektu sledování zátěže dolních končetin v domácí péči. Dlouho jsme hledali prototyp vložek, který by vyhovoval a nebyl by pro pacienta zatěžující. Vybrali jsme si německého výrobce, který vložky vyvinul spíše pro sportovní medicínu,“ popsal Ing. Norbert Schellong, ředitel Ústavu vývoje a klinických aplikací, který je zároveň ředitelem Nemocnice Havířov.

Pacient je prostřednictvím svého mobilního telefonu okamžitě při chůzi upozorněn, pokud zatěžuje končetinu nevhodně. Při rehabilitaci při chůzi s berlemi pacient zatěžuje končetinu postupně podle nálezu a postupu hojení. Senzorické vložky monitorují fyziologický stereotyp chůze, kromě toho se využívá monitoring tepové frekvence z chytrých hodinek a data z glu­ko­met­ru. Aktuálně probíhá vyhodnocení projektu.

Schizofrenie není jen jedna, potvrzují velká data

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s dalšími významnými psychiatrickými pracovišti buduje unikátní multimodální prospektivní databázi prvních epizod psychotického onemocnění (ESO). Integruje klinická data s výsledky neurozobrazovacích (MR), biochemických, imunologických, proteomických, neurokognitivních a genetických dat. Databáze slouží k predikci průběhu psychotických onemocnění a tvoří základ pro rozhodovací systém pro lékaře nebo mimo jiné k definování různých typů schizofrenie. Psychiatři nasbírali už data více než 500 pacientů. Definovali tři skupiny pacientů se schizofrenií, jedna skupina vykazuje podle MR mozku po první atace nemoci významnou atrofii mozkové kůry, u druhého typu probíhá její ztlušťování a třetí typ nevykazuje žádné zásadní změny v tloušťce kůry. Vědci věří, že výzkum povede k lepší predikci vývoje a vhodné léčby pro jednotlivé typy schizofrenie. Práci představil na konferenci LIFMAT MUDr. Filip Španiel, Ph.D. „Schizofrenie je závažné onemocnění, které velkou část pacientů invalidizuje. Neprobíhá u jednotlivých pacientů stejně. Část pacientů reaguje na protizánětlivé léky, větší část ne, zhruba 20 procent pacientů má hluboký kognitivní deficit, ostatní ne, 20 procent pacientů je po jedné jediné epizodě plně funkční, část vykazuje neurovývojové změny…“ vyjmenovává záhady diagnózy schizofrenie Španiel. Právě analýza velkých dat by mohla pomoci pojmenovat jednotlivé typy tohoto onemocnění a pro ně uzpůsobit vhodnou léčbu.

Domácí diagnostika karcinomu kůže

Společnost Dr. Digital nabízí na českém trhu aplikaci SkinVision pro detekci maligního melanomu a dalších karcinomů kůže. Firma uvádí, že si aplikaci stáhlo od začátku letošního léta přes 5 000 Čechů a Slováků. Pomocí aplikace SkinVision v mobilním telefonu může uživatel sám doma posoudit fotografie kůže, zda na nich nejsou nejčastější typy karcinomu kůže. „SkinVision zjišťuje karcinom kůže s 95procentní přesností. Využívá klinicky ověřené vysoce přesné algoritmy strojového učení ke zjištění rizika melanomu,“ uvádí šéf Dr. Digital Ondřej Svoboda.

   

Sdílejte článek

Doporučené