Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Robotická kočka může zlepšit kognici u lidí s demencí

Tým Florida Atlantic University testoval účinky robotické kočky na zlepšení nálady, chování a kognice u starších dospělých s mírnou až středně těžkou demencí. Ve studii publikované v časopise Issues in Mental Health Nursing vědci hodnotili náladu a symptomy chování pomocí několika zavedených škál. Intervence s robotickou kočkou zlepšila všechna skóre nálady, s významnými zlepšeními v Observed Emotion Rating Scale a v Cornell Scale of Depression in Dementia. Robotická kočka je chlupatá a vydává realistické zvuky. „Protože neexistuje žádný lék na demenci, náš projekt nabízí způsob, jak řešit příznaky přirozeně a bez nežádoucích účinků,“ řekla Bryanna Streit LaRoseová, hlavní autorka studie. Více než polovina účastníků dosáhla po intervencích s robotickou kočkou skóre v testu Mini Mental State Examination.

V Turnově testují výrobu zubních náhrad 3D tiskem

Moderní technologie 3D tisku umožňuje vyrobit snímatelné zubní náhrady podle modelu s přesností na setiny milimetru. V pilotním projektu zkoušejí 3D tisk zubních náhrad společnosti Microdent v Turnově. „Ukazuje se, že využitím na setiny milimetru přesného 3D tisku dosahujeme u celkových snímatelných náhrad lepších výsledků než klasická ruční výroba protézy v zubní laboratoři. Materiály, které jsou díky své pevnosti a biokompatibilitě vhodné pro 3D tisk zubních náhrad, se objevily teprve před asi dvěma lety. Z hlediska životnosti jsou srovnatelné s dosud používanými polymery, jsou ale kvalitnější a také lehčí,“ řekl Ing. Ondřej Kosnar, provozní ředitel společnosti Microdent LAB. Dalším, zásadním krokem v digitalizaci dentální praxe bude podle Kosnara vybavení zubních ordinací tzv. intraorálními skenery, jimiž budou lékaři zhotovovat digitální otisky ústní dutiny pacientů pomocí speciální kamery.

Chatbot pro dárce krevní plazmy

Společnost sanaplasma spustila na svých webových stránkách chatbot pro dárce a zájemce o darování krevní plazmy. Denně mu lidé položí zhruba 1 200 otázek. Lidé mohou získat odpovědi na otázky ohledně dárcovství či využití krevní plazmy, stejně jako zjistit, kdo je, či není vhodným dárcem. Chatbot se orientuje v aktuálních požadavcích na zdravotní stav dárců. Prostřednictvím chatbotu se dárci mohou také kdykoli objednávat na odběry nebo nechat zprávu svému odběrovému centru. Za technickým zpracováním chatbotu stojí česko‑slovenský startup Born Digital. „Toto je jeden z prvních asistentů s umělou inteligencí, který propojuje zdravotnická zařízení a jeho návštěvníky. V oboru, kde se podobná řešení zatím příliš nevyužívají, proto představuje velký krok vpřed,“ říká zakladatel Born Digital Tomáš Malovec.

V lékovém záznamu nově eOčkování

Od 1. ledna 2022 budou lékaři moci zapisovat aplikované vakcíny do elektronického záznamu o očkování v rámci lékového záznamu pacienta v systému eRecept. Zapisovat takzvané eOčkování bude povinné, zavádí se přechodné období šesti měsíců, kdy nebudou udělovány sankce. Bezsankční období skončí 30. června 2022. Při vyplňování záznamu o očkování systém lékaři automaticky navrhne termín přeočkování dle schématu v SPC dané vakcíny. Termín si však půjde přizpůsobit. Do lékového záznamu, a tedy i do eOčkování mohou nahlížet kromě lékařů a lékárníků i sami pacienti, pokud mají zřízen přístup. Systém může pacientům připomenout, že se blíží termín další dávky očkování. Rodiče si do svého lékového záznamu mohou také přidat své děti, upozornění pak přijde i pro dětské očkování.

Evropský hackathon potřetí v IKEM

Na European Health Hackathon 2021 se přihlásilo 190 účastníků, kteří budou soutěžit ve tříčlenných týmech. Každý tým si vybere jednu z 15 výzev, které se úzce dotýkají zapojení technologií do diagnostiky a léčby, a to v oblastech, jako je kardiologie, diabetes, chronická onemocnění nebo třeba komfort pacienta a orientace ve zdravotnickém zařízení. Hackathon proběhne v Institutu klinické a experimentální medicíny ve dnech 19. až 21. listopadu 2021. Hackeři mohou na svých projektech pracovat 48 hodin buď fyzicky přímo v areálu IKEM, nebo online. K dispozici jim po celou dobu budou odborníci z řad lékařů a mentoři z oblastí umělé inteligence nebo datových analýz. Požádat o radu tak budou moct například přednostu Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiřího Froňka, kardiologa Marka Šramka, matematika, odborníka na umělou inteligenci Jana Kubanta, podnikatele a vývojáře Tomáše Kouřima nebo chirurga Tomáše Šebka. „Máme velkou radost, že se z hackathonů v Institutu klinické a experimentální medicíny stala tradice. IKEM letos slaví 50 let od založení, tedy od doby, kdy se spojila špičková medicína s vědou a výzkumem. Toto směřování se snažíme v IKEM nadále rozvíjet a hackathony jsou toho skvělým příkladem,“ říká Ing. Petr Raška, vedoucí Odboru informatiky IKEM. V loňském roce se stal vítězem tým hackerů, který v rekordně krátkém čase vytvořil funkční aplikaci a demo verzi webu pro optimalizaci podávání parenterálních léků. Řešení díky anonymizovaným datům pacientů umožňuje zpřesnit dávkování léčiv a výrazně usnadňuje práci zdravotnickému personálu. Mezi partnery akce patří například společnost AstraZeneca, která věnuje grant v hodnotě 200 000 Kč na půlroční spolupráci s jedním z týmů, nebo vývojáři InterSystem, kteří tři nejlepší týmy odmění 3 000 eury, a firma Edwards Lifesciences, jež odmění tým, který vyřeší jejich výzvu, 2 000 eury.

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…