Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Miliony distančních konzultací

V období od září 2020 do dubna 2021 vykázali praktičtí lékaři Všeobecné zdravotní pojišťovně více než 3,65 milionu výkonů distanční konzultace. Využití distanční komunikace s pacientem podle dat VZP ČR korespondovalo s vývojem epidemie – nejvíce byla tato forma využívána v měsících, kdy epidemie kulminovala. Rekordní bylo využití distanční komunikace s praktickým lékařem v březnu 2021, kdy počet takových kontaktů dosáhl 585 000. Každý ze zhruba 5 000 praktických lékařů tak v průměru za březen 2021 vykázal 117 výkonů distanční konzultace, každý všední den pět. S tím, jak se epidemická situace následně uklidňovala, docházelo k výraznému poklesu počtu výkonů.

VZP si nechala také zpracovat průzkum o postoji pojištěnců k distančním konzultacím. Polovina lidí (52 %) v době pandemie využila možnost konzultace s lékařem telefonicky, necelých 22 procent e‑mailem. „Tři čtvrtiny respondentů také uvedly, že by rády využily tento způsob komunikace i do budoucna. Podobně si řada lidí představuje i kontakt se svojí zdravotní pojišťovnou. Obojí nám potvrdilo trendy, které sledujeme z posledních let a chceme na nich stavět i do budoucna,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

zCase i v Ostravě

Fakultní nemocnice Ostrava začala využívat aplikaci zCase pro komunikaci se záchrannou službou. Aplikaci zCase vyvinuli v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny, na jejím vývoji se podílela i Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. Fakultní nemocnice Ostrava ji v rámci spolupráce používá zcela zdarma. Aplikace propojuje záchranáře s dispečery urgentního příjmu a lékaři specializovaných pracovišť, jako je například kardiologie, neurologie nebo ARO. Ještě před příjezdem do FN Ostrava tak zdravotníci vědí, koho a s jakými problémy sanita přiváží. Lékaři mají také k dispozici výsledky již provedených vyšetření.

Její funkci mohou zdravotníci na Urgentním příjmu FN Ostrava sledovat nejen na počítačích, ale také na velkoplošných obrazovkách. Díky zabudované GPS v sanitce mají všichni, kteří jsou k aplikaci připojeni, přesný přehled o tom, kde se auto nachází a kdy záchranka přijede do nemocnice. „Na základě toho už můžeme pracovat s pacientem dříve, než dorazí k nám do nemocnice. Máme možnost svolat konziliární lékaře, informovat specializovaná pracoviště, jako je například CT, lékaři vidí i snímek EKG,“ přiblížil přednosti aplikace Mgr. Michal Bijok, staniční sestra Urgentního příjmu FN Ostrava. Sanity Zdravotnické záchranné služby MS kraje jsou vybaveny tablety, do kterých se vkládají všechny informace o převáženém pacientovi. „zCase je zářným příkladem aplikace, která je zdarma, je nastavitelná za velmi krátkou dobu a funguje naprosto dokonale. Mezi zdravotníky si získává stále větší oblibu. Přístup do ní už mají nejen na urgentním příjmu, ale také neurologové, kardiologové nebo lékaři z angiolinky,“ vysvětlil Bc. Petr Foltýn, náměstek ředitele FN Ostrava pro informační technologie, a dodal, že ostravská fakultní nemocnice pracuje na rozšíření aplikace.

Aplikace pro pacienty s implantátem

Společnost BIOTRONIK uvedla do praxe aplikaci pro chytré telefony, díky níž může pacient se srdečním implantátem sledovat své srdeční epizody, zapisovat své potíže, komunikovat s implantačním centrem apod.

Pomocí aplikace mají i lékaři možnost rozhodnout, zda chtějí, aby pacienti prostřednictvím aplikace zaznamenávali příznaky svých srdečních potíží. Aplikace také sleduje trendy srdečního tepu, stav baterie implantovaného zařízení a aktuální data, která jsou přenášena z implantátu pomocí systému Home Monitoring. Patient App mohou používat pacienti napříč celou řadou kompatibilních zařízení BIOTRONIK.

Aplikace obsahuje i elektronický průkaz pacienta, který lze předložit při letištních bezpečnostních kontrolách. Výhodou je také snadné použití bez nutnosti pomáhat pacientům propojovat chytré telefony se srdečními zařízeními. Lékaři mají přístup k symptomům hlášeným pacientem a mají k dispozici komplexnější soubor dat pro diagnostiku na dálku předtím, než pacienta kontaktují.

„Aplikace zjednodušuje naše procesy a šetří nám čas,“ říká Helge Wuttigová z univerzitní nemocnice Minden v Německu. „Možnost kontrolovat stav baterie a telemonitorování sama o sobě přináší pacientům klid. Když kromě zaznamenaných událostí obdržíme informace o symptomech pacienta, můžeme online zkontrolovat, zda symptomy souvisejí se srdeční příhodou, a rozhodnout, zda má pacient přijít do nemocnice, či nikoli.“

BIOTRONIK Patient App je k dispozici zdarma v češtině, holandštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině. Lze ji stáhnout z AppStore pro iOS a z Google Play pro smartphony Android.

Sdílejte článek

Doporučené