Přeskočit na obsah

Kaleidoskop

Podpora hubnutí chytrými technologiemi v IKEM

Studie IKEM předběžně ukazuje nadějné výsledky distanční podpory léčby obezity pomocí chytrých hodinek, aplikace a poradenství. Do studie HOBIT‑FS byli zařazeni pacienti s fi brilací síní, kteří podstoupili léčbu katetrizační ablací v IKEM a současně mají index BMI nad 30. Zapojilo se na 85 pacientů, aktivně sledována je zatím třetina z nich. „Pacient si vylosuje buď pasivní, nebo aktivní větev. Studie trvá 18 měsíců. V aktivní větvi se maximálně snažíme, aby účastníci zhubli o nejméně 10 procent původní váhy. Tým IKEM v tom pomáhá několika způsoby. Kromě chytrých hodinek, které pacienta motivují k fyzické aktivitě, má od nás k dispozici také kompletní poradenství. To se týká jak fyzické aktivity, tak diety. V případě potřeby jsme také schopni pacientům v rámci studie poskytnout nejmodernější léky, které pomáhají snížit hmotnost. Ti, kteří si na začátku vylosují pasivní větev, se mohou po 18 měsících přesunout do větve aktivní. Snižovat hmotnost tak mohou postupně všichni pacienti ve studii,“ vysvětluje přednosta Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Studii IKEM spustil před rokem a čtvrt. „Prvních 27 sledovaných už zhublo celkem 213 kg. Hodnoty jako spálené kalorie, aktivní minuty nebo počet kroků aplikace zaznamenává automaticky. Další, například naměřený tlak, EKG nebo obvod pasu, zadávají pacienti sami. Podle průběžných výsledků pacienti ve studii ujdou v průměru 8 309 kroků denně. Za den spálí průměrně 885 kalorií a 32 minut denně se věnují aktivnímu pohybu. Stanovený cíl 10 procent hmotnosti se stávajícím účastníkům studie daří plnit. Máme i pacienty, kteří už zhubli mnohem víc, a nemáme nikoho, kdo by nehubnul,“ uzavírá prof. Haluzík. Jak uvádí IKEM v tiskové zprávě, v České republice trpí obezitou 24 procent mužů a 25 procent žen, nejméně dalších 25 procent má nadváhu. Pandemie covidu‑19 vedla k dalšímu nárůstu hmotnosti populace. Podle různých údajů během ní Češi přibrali v průměru 3 až 9 kg. „Pravidelné cvičení střední intenzity v kombinaci se snížením hmotnosti u pacientů prokazatelně zlepšuje výsledky léčby katetrizační ablací,“ uvádí př ednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.

Společnost Google chce otestovat detekci šelestu přes mikrofon telefonu

Společnost Google bude testovat, zda snímky očí a záznam srdečních zvuků mohou lidem pomoci odhalit zdravotní problémy z domova. Bude se zabývat tím, zda vestavěný mikrofon chytrého telefonu dokáže detekovat srdeční tep a šelest, když se přiloží na hrudník. Podle něj by snímání mohlo umožnit včasné odhalení poruch srdečních chlopní. Pochyby ohledně přesnosti této metody stále přetrvávají, uvědomují si ve společnosti Google.

Covidové výkony telekonzultací mizejí

Zdravotní pojišťovny přestávají hradit zvláštní kódy vzdálených konzultací, které byly zaváděny v souvislosti s pandemií covidu‑19. Všeobecná zdravotní pojišťovna ruší kódy pro distanční konzultace zdravotního stavu k 1. dubnu. V seznamu zdravotních výkonů nadále zůstává hůře ohodnocená „telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem“.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.