Přeskočit na obsah

Kampaň lékáren Dr. Max vyvolala spory s ČLnK

Největší český řetězec lékáren Dr. Max vyvolal svou nejnovější marketingovou akcí, v rámci které nabízí pacientům padesátikorunový bonus za výdej léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, ostrou reakci České lékárnické komory (ČLnK). Ta ji považuje pouze za agresivní finanční pobídku, která má přetáhnout do lékáren řetězce více pacientů a může znamenat likvidaci některých soukromých lékáren, často poskytujících lékárenskou péči na méně lukrativních místech. ČLnK se také obává, že výdaje spojené s marketingovou kampaní budou do velké míry kryty zvýšenou generickou substitucí, která by mohla být i na úkor samotných pacientů.

Marketingová kampaň řetězec lékáren Dr. Max necílí pouze na samotné pacienty, ale oslovuje také lékaře, kteří v těchto dnech obdrželi dopis, v němž provozovatel řetězce, Česká lékárna, a. s., informuje lékaře o možnostech, které lékárny Dr. Max nabízejí. Jde mj. o partnerskou kartu pro lékaře‑partnera, která jej opravňuje k nákupu OTC přípravků a preskripčně vázaného sortimentu za zvýhodněné ceny, možnost dodání zdravotnického materiálu do ordinace, vytvoření speciální cenové nabídky dle preskripčních potřeb lékaře atd. Dopis lékařům mj. také obsahuje seznam doplatků na vybrané léčivé přípravky v lékárnách Dr. Max s porovnáním běžných doplatků, za které je považován průměrný aktuální doplatek v lékárně, který lze nalézt např. na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Takováto paušalizování může být však podle ČLnK zavádějící, protože doplatky se mohou regionálně lišit a v mnoha „neřetězcových“ lékárnách může být jejich výše na stejné nebo dokonce nižší úrovni i bez jakýchkoli věrnostních karet.

Řetězec nařčení odmítá

Mgr. Luboš Korbelář, obchodní a marketingový ředitel sítě lékáren Dr. Max, považuje vyjádření ČLnK v otevřeném dopise za zcela účelové s cílem zdiskreditovat lékárny Dr. Max v konkurenčním boji. Odmítá také spekulace komory o zdroji financování marketingové kampaně i narážky na „neetické“ používání generické substituce. „Jakékoli marketingové aktivity, včetně naší poslední, považujeme za svobodné rozhodnutí každého podnikatelského subjektu. Posuzovat tuto aktivitu bez znalosti zdroje jejího financování a vytvářet tak mýty o ‚zlých‘ řetězcích je podle našeho mínění z pozice, která má hájit zájmy všech lékárníků, nevhodné,“ uvádí v odpovědi na otevřený dopis ČLnK obchodní a marketingový ředitel sítě lékáren Dr. Max. Využívání generické substituce v lékárnách tohoto řetězce je podle něj navíc opředeno mnoha mýty. „Je pravda, že ji aktivně využíváme, primárně však za účelem maximálního využití tohoto nástroje k nabídnutí přípravků s nižším doplatkem. Dále pak v terapeutických skupinách, kde je vysoký počet přípravků, využíváme model generické substituce k optimalizaci skladových zásob. Pokud je recept označen příznakem ‚nezaměňovat‘ nebo trvá‑li pacient na vydání lékařem předepsaného přípravku, je lékárna povinna to dodržet, a pokud nemá přípravek na skladě, může jej bez obtíží objednat. Generická substituce se v našich lékárnách řídí zcela transparentními pravidly, která jsou v naprostém souladu se souborem legislativních norem, ale i etických pravidel,“ vysvětluje Mgr. Korbelář.

Studenti se mohou o praktikách Dr. Max přesvědčit na stážích

Ke kritickému postoji vedení lékárenské komory se přidali ve svém prohlášení také studenti a absolventi farmacie sdružení ve Spolku českých studentů farmacie a Unii studentů farmacie, kteří tvrdí, že podobné kampaně jsou nemorální, neetické a vyvolávají u pacientů klamavý obraz prosperity lékáren, čímž poškozují také celou lékárenskou profesi. V prohlášení vyzývají vedení lékárenského řetězce, aby se místo „uplácení pacientů finančními bonusy spíše snažili zvyšovat kvalitu lékárenské péče ve svých lékárnách a pracovali na budování spolupráce napříč zdravotnickými obory“.

Obchodní ředitel sítě lékáren Dr. Max odmítá také výhrady studentů farmacie. „Úspory, které poskytujeme pacientům, a to na úkor naší marže, nepovažujeme za obraz prosperity, ale za ukázku prozíravosti. Na druhou stranu prostředí plné závisti a pomlouvání, v nejhorším případě přes média, podle nás poškozuje lékárenství mnohem více než slevy poskytované pacientům,“ míní Mgr. Korbelář.

Jako vstřícný krok všem studentům obou farmaceutických fakult nabízí možnost vyzkoušet si, co obnáší práce v lékárně Dr. Max. „Můžete si sami zvolit, zda dáte přednost pouze návštěvě některé z našich lékáren, či povinné praxi. Budete tak mít možnost vytvořit si vlastní, nikým neovlivňovaný pohled na fungování lékárny, která je součástí sítě Dr. Max,“ dodává Mgr. Korbelář. Podle něj kvalita odborné péče není otázkou řetězce či neřetězce, ale je závislá na osobním přístupu každého lékárníka, bez ohledu na to, ze které lékárny pochází. Mgr. Korbelář by o vysoké odbornosti svých kolegů lékárníků a kvalitě poskytované lékárenské péče v lékárnách Dr. Max přesvědčil také zástupce vedení ČLnK, a proto pozval jejího prezidenta PharmDr. Lubomíra Chudobu na celofiremní setkání s kolegy z lékáren, na kterém bude možné sporné otázky otevřeně prodiskutovat. Mohla by to být možnost, jak poněkud sblížit pozice, které ČLnK a vedení lékárenského řetězce zastávají.

Je jasné, že lékárenský řetězec vlastněný vlivnou finanční skupinou bude mít vždy lepší finanční zázemí, někdy možná lepší know‑how pro organizaci práce a logistiku, nicméně klíčový pro pacienta by měl být i vlastní přístup lékárníků. Lze tak určitě souhlasit s názorem PharmDr. Lubomíra Chudoby, že hlavní zbraní v „boji“ o zákazníka by měl být poctivý výkon lékárenské péče, od kvalitní dispenzační činnosti až po poradenství v samoléčení.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…